Hopp til hovedinnhold


- Underslag ved ambulansen i Kabul

Røde Kors i Norge har avdekket mulig økonomisk mislighold i ett av prosjektene organisasjonen støtter i Afghanistan.

Røde Kors i Norge har avdekket mulig økonomisk mislighold i ett av prosjektene organisasjonen støtter i Afghanistan.

Det er ved ambulansetjenesten i Kabul at det er funnet mulige uregelmessigheter i forbindelse med innkjøp av medisin- og forbruksmateriell. Denne tjenesten drives av det afghanske helsedepartementet, med faglig og økonomisk støtte fra Røde Kors i Norge.

Foreløpige undersøkelser viser at det kan dreie seg om mislighold for rundt 250.000 kroner fra 2006 og fram til i dag.

Norges Røde Kors har i brevs form bedt det afghanske helsedepartementet om å suspendere direktøren og administrasjonsdirektøren med umiddelbar virkning.

Generalsekretær Børge Brende i Røde Kors i Norge understreker i en nyhetsmelding fra organisasjonen at Røde Kors er en humanitær organisasjon med nulltoleranse for korrupsjon.

Røde Kors har fryst verdier, sikret bilag, loggbøker vareordre og annen dokumentasjon for den videre etterforskningen.

Utenriksdepartementet, som bidrar med støtte til ambulansetjenesten via Røde Kors, er varslet og blir holdt informert om det som skjer videre.

Les hele saken i VG