Hopp til hovedinnhold


Underskriftskampanje for bedre ambulanseutdanning

DANMARK: Organisasjonen Dansk Ambulance Råd har startet en underskriftskampanje for å få til en forbedring av dagens ambulanseutdanning, melder BeredskabsInfo.
Kampanjen skal vise politikerne hvor stor tilslutning det er til at utdanningsinnholdet forbedres og lengden på utdanningen endres, slik at det blir en samlet videregående utdanning.
Debatten har pågått i lengre tid. Dansk Ambulance Råd har tidligere gitt uttrykk for at en bedre utdanning er sterkt påkrevet. De ønsker blant annet en vurdering om utdanningen skal endres fra en yrkesutdanning til en helseutdanning, og at assistent- og behandlerutdanningen legges sammen, slik at man får en behandlingsutdannet ambulansearbeider ut fra skolen.
Sundhedsministeriet har avvist at ambulanseutdanningen kan samles i en videregående utdanning som avspeiler lengden til andre videregående utdanninger.
Les mer om saken hos Beredskabsinfo