Hopp til hovedinnhold


Underbehandling av barn med alvorlig infeksjon?

Kliniske skåringssystemer for å avdekke bakteriell infeksjon hos barn med feber er ofte ikke gode nok i en akuttsituasjon. Nå har australske forskere utviklet og testet en diagnostisk modell for å skille alvorlige bakterielle infeksjoner fra virussykdom hos barn.

Kliniske skåringssystemer for å avdekke bakteriell infeksjon hos barn med feber er ofte ikke gode nok i en akuttsituasjon. Nå har australske forskere utviklet og testet en diagnostisk modell for å skille alvorlige bakterielle infeksjoner fra virussykdom hos barn, skriver Tidsskrift for Den norske legeforening.

– Studien gir ikke et enkelt svar på om et barn < 5 år med feber trenger antibiotika, sier professor Petter Brandtzæg ved Barneavdelingen, Oslo universitetssykehus. Den viser imidlertid at kombinasjonen av visse symptomer indikerer infeksjoner som skal behandles med antibiotika.

Feber, redusert allmenntilstand og organspesifikke symptomer som dysuri, hoste, forlenget kapillær fyllingstid, var viktige indikatorer. Bakteriell meningitt eller osteomyelitt/artritt ble ikke undersøkt pga. lav forekomst.

– Legene ved akuttmottaket hadde en viss tendens til å undervurdere forekomst av urinveisinfeksjon, pneumoni og bakteriemi. Manglende antibiotikabehandling fikk tilsynelatende ingen alvorlige konsekvenser, en observasjon som er tankevekkende, sier Brandtzæg.

Les mer om saken i Tidsskriftet