Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Under 200 dager igjen for Helseplattformen

Nedtellingen til oppstart av Helseplattformen tikker.

– Å få en felles database, er et enormt kvalitetssteg for helsevesenet, og nå nærmer det seg, sier administrerende direktør Torbjørg Vanvik i Helseplattformen til Dagens Medisin, vel vitende om at både kritiske og nysgjerrige blikk er rettet mot prosjektet hun leder.

Helseplattformen «sjøsettes» 30. april 2022.

– Den tekniske løsningen er i all hovedsak ferdigbygd, men det gjenstår en del arbeid knyttet til grenseoppganger rundt ulike roller og ansvarsområder.

Vi er dessuten i en testfase, der alt skal kvalitetssikres og kryssjekkes slik at vi vet at løsningen fungerer når vi tar den i bruk.

Nå blir det en periode med finpuss og justeringer, og så venter opplæringen av sluttbrukerne, sier Nina Kongshaug, direktør for medisin og analyse i Helseplattformen.

– Vi skal komme tilbake til opplæringen, som er et kjempeprosjekt i seg selv.

– En jobb for hele Norge

Dagens Medisin fikk henge seg på da ledelsen i Helseplattformen nylig fikk besøk fra den ferske direktøren i Direktorat for e-helse, Mariann Hornnes. Hun brukte to dager i Trøndelag på å bli kjent med viktige aktører i Helseplattformen.

– Det er interessant for oss å følge med, ikke minst for å se hva vi kan gjenbruke på nasjonalt nivå, sier Hornnes.

Hun peker på at Midt-Norge er utprøvingsregion for det nasjonale målbildet «En innbygger – én journal».

Vi merker oss at Helseplattformen spesielt trekker frem hvor stor nytte de har hatt, og har, av arbeidet til de 400 fagekspertene som er involvert i utviklingen.

Hornnes opplever at Helseplattformen og Direktoratet for e-helse jobber godt sammen.

– Særlig tett er samarbeidet på områder som felles språk, terminologi og koder, utvikling av pasientens legemiddelliste og innsatsen tilknyttet innbyggertjenester.

Helse Midt-Norge går foran og gjør en jobb hele Norge kan dra nytte av. Det er imponerende å se hvilket arbeid som er lagt ned over lang tid, sier Hornnes.

Dette er Helseplattformen


  • Helseplattformen skal løse samhandlingsbehovet mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister i Midt-Norge
  • helseplattformens mål er at den nye journalløsningen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer
  • Løsningen kan bli arbeidsredskapet til 40.000 ansatte i helsetjenesten i Midt-Norge. Det vil det angå 720.000 innbyggere. St. Olavs hospital og Trondheim kommune blir de første brukerne.
  • Med Helseplattformen blir alle data samlet på ett sted. Nødvendige opplysninger skal følge pasienten gjennom hele behandlingsforløpet.
  • Helsepersonell skal ha tilgang på den pasientinformasjonen som er relevant for deres rolle, ikke mer. Informasjonen oppdateres i sanntid
  • 400 fageksperter fra sykehus, fastlegekontor og kommunal helsetjeneste har bidratt i arbeidet med å tilpasse journalløsningen til de arbeidsoppgavene som skal utføres.
  • Prosjektet, som har en kostnadsramme på 3,3 milliarder kroner, eies av Helse Midt-Norge og Trondheim kommune. Andre kommuner vil komme inn på eiersiden etter hvert.

Starter i det små

Helseplattformen opplyser at de ligger foran skjema med tanke på påmeldte kommuner.

– 30 kommuner har meldt seg på, og tallet vil stige til 39 i løpet av høsten.

Selv om enkelte medieoppslag kan gi inntrykk av noe annet, opplever vi enorm interesse for å bli koblet på prosjektet, sier kommunikasjonssjef Sigrun Berge Engen.

Hun understreker at det uansett er umulig å la alle starte opp med samtidig, og våren 2022 er det «bare» St. Olavs hospital og Trondheim kommune, pluss tre fastlegekontor, som skal i gang.

Helse Nord-Trøndelag, med to sykehus og flere kommuner, vil koble seg på høsten 2022, og Helse Møre og Romsdal i 2023.

Forberedt på misnøye

Det tekniske er altså på plass, men det var kanskje heller aldri det vanskeligste.

Den viktigste utfordringen Helseplattformen må løse dersom prosjektet skal bli vellykket, er å få sluttbrukeren til å forstå nytteverdien.

– Hvis legene ikke har forståelse for nytten, vil de finne en vei utenom, det vet vi av erfaring. Da finner de feltet for fritekst og journalfører der.

Vi må greie å formidle hva som blir gevinsten av å bruke systemet, og vi må tilby god opplæring.

Helsepersonell har ikke gått på skole for å lære å bruke data, de har gått på skole for å drive helsearbeid, og dette må vi huske på, sier Trude Basso, som selv er lege og Helseplattformens prosjektleder for forberedelse.

– Så vet vi at selv om løsningen blir kjempegod, vil det være noe misnøye i starten.

Vi mennesker blir irritert når vi leter etter noe vi ikke finner, og for helsepersonell som jobber under tidspress og som ikke kan utsette oppgavene til neste dag, nettopp fordi vi yter helsehjelp, blir dette ekstra krevende, sier Nina Kongshaug.

Hun understreker at det vil foregå videre forbedringsarbeid også etter at Helseplattformen er tatt i bruk.