Hopp til hovedinnhold


Ulykkesoffer måtte vente fire timer på legehjelp

Den kvinnelige legen var i telefonisk kontakt med tre sykehus og to AMK-sentraler før hun fikk sendt ulykkesofferet til rett behandlingssted fra helsesenteret i Vadsø.

Den kvinnelige legen var i telefonisk kontakt med tre sykehus og to AMK-sentraler før hun fikk sendt ulykkesofferet til rett behandlingssted fra helsesenteret i Vadsø.

Les hele saken i Nordlys: Måtte vente fire timer på legehjelp

Den 13. juni mottok Helsetilsynet i Finnmark en redegjørelse om saken.

Uønsket situasjon

Ifølge henvendelsen kunne hendelsen fått alvorlige konsekvenser for pasienten.

Helsetilsynet i Finnmark har nå sendt brev til de involverte sykehusene. Her heter det blant annet:

«Det avdekkes alvorlig svikt i samhandlingsrutinene som skal være etablert mellom UNN, Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes, AMK, ambulansefly og politiet. Manglende samhandling førte til at pasienten ble liggende på helsesenteret mens vaktlegen brukte sin tid på å ringe klinikkene i Finnmark, UNN og politiet for å få sendt pasienten videre.»

– Dette er en uønsket situasjon for alle parter, sier Bjørn Øygaard, fungerende fylkeslege i Finnmark til Nordlys.

Forventer svar

Han stadfester i likhet med Helsetilsynet at saken må betraktes som alvorlig. Øygaard forventer nå at de involverte enhetene, inkludert Universitetssykehuset Nord-Norge, kommer med redegjørelser for hva som har sviktet og hvordan slike saker skal håndteres i framtiden.

Det var i løpet av døgnet 29.–30. mai i år at hendelsen fant sted. Den aktuelle vaktlegen begynte å ringe på vegne av sin pasient allerede ved 03.30-tiden om natten.

Ikke før tre og en halv time seinere ble det fastslått hvor ulykkesofferet skulle sendes for å få nødvendig hjelp.

– Kommer ikke av seg selv

– Gode kvalitetssystemer gjør seg ikke av seg selv. Vi har i utgangspunktet gode systemer for samhandling, men noen ganger oppstår det feil. Vi må lære av slike feil, sier Bjørn Øygaard.

Helsetilsynet i Finnmark har satt en svarfrist til 1. september 2009.

Det er først og fremst en tilbakemelding på hva Helse Finnmark HF, som ansvarlig, vil gjøre for å rette opp i forholdene.