Hopp til hovedinnhold
Ultralyd. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Ultralyd i ambulansetjenesten?

For første gang på Ambulanseforums konferanse fikk vi til å arrangere en workshop i ultralyd, vi har prøvd et par år nå, men meningene er delte om dette er et verktøy for ambulansetjenesten eller ikke.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2014. Av Live Oftedahl

Noen mener at dette er et verktøy som absolutt har noe for seg, andre at det ikke har det: Trenger man enda mer utstyr i ambulansetjenesten? spør noen. Hvor mye av utstyret i ambulansen bruker vi egentlig sånn i det daglige?

Atter andre igjen ser for seg telemedisinsk overføring til sykehuset. Det ligger nok litt inn i framtiden.

I luftambulansen

Små studier viser at med den rette kursingen er enkel ultralyddiagnostikk noe ambulansepersonell kan beherske like godt som leger.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.