Hopp til hovedinnhold


Ultralyd i ambulansen

En amerikansk studie viser at ambulansepersonell kan gjøre like gode tolkninger av ultralyd i ambulansen etter et kurs, som akuttlegen. Ultralyd brukes allerede i deler av Europa.

En amerikansk studie viser at ambulansepersonell kan gjøre like gode tolkninger av ultralyd i ambulansen etter et kurs, som akuttlegen. Ultralyd brukes allerede i deler av Europa, skriver EMS1.

Reuters Health: — Paramedicer kan utføre og tolke ultralyd i en ambulanse under transport, bekrefter en studie.

Prehospital utralyd er implementert og i jevn bruk i Tyskland, Frankrike, Italia og noen skandinaviske land, men i USA fremdeles i "et tidlig stadie", ifølge hovedforfatter  Dr. William Heegaard i Hennepin County Medical Center i Minneapolis og kolleger.

I en pilotobservasjonsstudie publisert 14. mai i Academic Emergency Medicine, hadde forskerne analysert 40 paramedics som hadde utført og tolket FAST (Focused Assessment Sonography in Trauma) and AA (abdominal aortic) i felten. Hver paramedic hadde fullført et sekstimers treningsprogram.

Paramedicene (som jobbet for to forskjellige tjenester) ble instruert i å utføre ultralyd på alle pasienter med signifikant traume eller magesmerter, uten å forsinke standard behandling og transport. Studien ble gjort i ambulansen, enten i felten eller på vei til sykehuset.

Studien involverte 104 pasienter. 20  fikk AA-undersøkelse, som ble tolket som negative av paramedicene - og også av en akuttmedisinsk lege som tolket resultatene uten å vite om paramedicenes tolkning.

Av 84 FAST-undersøkelser, tolket paramedicene (og legene) 6 (7.1%) som uten intraperitoneal eller perikardiale væsker. I åtte FAST-undersøkelser (7.7%), kunne ikke paramedicene få til gode nok bilder.

Det var 100% enighet mellom paramedicene og legetolkningene.

Les mer om saken på EMS1.com: Medics can do ultrasonography in a moving ambulance