Hopp til hovedinnhold


Ulovlige kjørevaner kan ramme ambulansepasienter

SVERIGE: Ambulansepersonell slår alarm om at pasienter utsettes for livsfare under transport til sykehus. Ifølge personellet finnes en kultur i Skåne om at den sykepleierutdannede kjører, mens den lavere utdannede ambulansearbeideren sitter med pasienten. Det skriver Ambulansforum.se.
I en ambulanse jobber to personer. En spesialutdannet sykepleier med fire års utdanning og mulighet til å håndtere legemidler, og en ambulansearbeider med betydelig lavere utdanning.
– Jeg hører fra kollegaer rundt om at i visse distrikt kjører de slavisk annenhver tur, mange ganger uavhengig av pasientens tilstand, sier ambulansearbeider Andreas Siversson.

Advarer om livsfare

– Pasientene medisineres med potente legemidler. Siden setter sykepleieren seg og kjører pasienten, mens mindre utdannet personell må overvåke og viderebehandle pasientene, forteller han til SVT Nyheter Skåne.
Andreas Siversson har flere eksempler på pasienter som utsettes for livsfare når de akutt blir dårligere under ambulansetransport.
SVT har snakket med en annen ambulansearbeider som bekrefter bildet. Han vil være anonym ettersom han arbeider hos en privat ambulansevirksomhet og er redd for å bli utsatt for represalier.
Les mer om saken hos Ambulansforum.se