Hopp til hovedinnhold


Ullevål kan bryte loven

Ullevål sykehus lar flere helikoptre lande samtidig på helikopterplassen, til tross for at denne er beregnet for kun ett helikopter av gangen, skriver NRK.

Ullevål sykehus lar flere helikoptre lande samtidig på helikopterplassen, til tross for at denne er beregnet for kun ett helikopter av gangen, skriver NRK.

Les hele saken på NRK nettsider: Ullevål kan bryte loven

Dette kan være i strid med loven, og Luftfartstilsynet ber nå sykehuset om en redegjørelse, sier sjef for flyplasseksjonen Jørn Seljeås.

Vil be om redegjørelse

- Vi vil undersøke saken nærmere basert på de opplysningene som har kommet fram og be Ullevål om en redegjørelse, sier Seljeås.

I fjor landet helikoptre 870 ganger på landingsplassen på toppen av parkeringshuset ved Ullevål sykehus. Antallet landinger har økt kraftig siden plassen stod klar i 2006. Og i perioder lander opptil tre helikoptre samtidig på plassen som kun er beregnet for ett. Det har de ikke lov til. Bortsett fra i tilfellene der det står om liv, sier divisjonsdirektør Terje Dybvik ved Ullevål sykehus.

- Legen foretar en medisinsk vurdering, og fartøysjefen foretar en sikkerhetsmessig vurdering. Det er fartøysjefen som avgjør om sikkerheten er god nok til å gå ned, sier Dybvik.

- Økt risiko

Seljeås i luftfartstilsynet sier det kan forekomme akutte tilfeller der flere må lande samtidig, men at de nå vil undersøke om Ullevål sykehus går utover det som er tillatt. Seljeås peker på at regelverket har en hensikt.

- Helikopterlandingsplassen er utformet etter et regelverk som tilsier ett helikopter om gangen. Dette regelverket er laget for å ivareta sikkerheten. Går man utover dette øker risikoen, og det er ikke ønskelig sett fra vår side, sier Seljeås.

Dybvik ved Ullevål sykehus sier den medisinske utviklingen har gjort at flere pasienter kommer direkte til de store sykehusene. Den økningen var vanskelig å forutsi da helikopterplassen ble bygget. Men nå vil sykehuset gå gjennom sine rutiner for å se om noe må gjøres.

- Slik det har vært har vi fulgt utviklingen. I og med at antallet har økt kraftig den senere tiden kommer vi til å følge med og se om hyppigheten øker så mye at vi må gjøre noe, sier Dybvik.