Hopp til hovedinnhold
Foto: Universitetet i Stavanger


UiS søker etter førsteamanuensis/universitetslektor i prehospital akuttmedisin

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førsteamanuensis/universitetslektor i prehospital akuttmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknologi.

Stillingen er en 100% fast stilling, men det kan også være aktuelt å tilby ansettelse i deltidsstilling mellom 50% og 100%.

Fagområdet for stillingen er prehospital akuttmedisin. Den som ansettes vil hovedsakelig være tilknyttet masterprogrammet i Prehospital Critical Care (PHCC), men det vil også være aktuelt med arbeidsoppgaver tilknyttet bachelorprogrammet i Paramedisin.

Det er et særskilt behov for å styrke kompetanse og kapasitet innen forskningsmetode og veiledning av masteroppgaver. Masterprogrammet i PHCC er en internasjonal master og programmet undervises på engelsk.

Førsteamanuensis skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor fagområdet, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved avdelingen samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Universitetslektor skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå.  I tillegg er det ønskelig at den som ansettes bistår studieprogramleder i strategiske og administrative arbeidsoppgaver.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.