Hopp til hovedinnhold


UiS samler tre yrker i en master

Annonse: KOMBINER JOBB OG UTDANNING  - Master i Pre-Hospital Critical Care (PHCC)

UIS_logo_NO
 
 
450NLA-logo
 
 
 
 
Som første universitet i Europa har Universitetet i Stavanger (UiS), i samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA), laget en erfaringsbasert master i akuttmedisin. Dette er et etterlengtet kompetanseløft som fagmiljøet har ventet på lenge. Tilbakemeldingene fra det første kullet er svært gode. De opplever å være privilegerte som får muligheten til å starte opp et slikt masterprogram.

  • Ønsker du å styrke din posisjon og bli spesialist på akuttmedisin, sjekk din kalender nå.
    Sett av tiden til neste opptak som er høst 2016 på denne deltids masteren.Les mer om gjennomføringen på akuttmedisin masteren på www.uis.no/phcc

Stavanger Aftenblad forteller i en artikkel om den nye masteren:
Når ulykken skjer, er gjerne ambulansen bemannet av tre yrkesgrupper; en ambulansearbeider, en sykepleier og en lege. Som første universitet i Europa, har UiS laget en master i akuttmedisin for alle tre yrkesgruppene.
Vi møter to av studentene som har begynt på det flunkende nye studiet: 29 år gamle Karin Jonassen og 25 år gamle Mats Lunde.
Mats var ferdig utdannet lege i vår og har arbeidet i ambulanse som student, Karin har fagbrev som ambulansepersonell, en bachelor i ernæring og 12 års erfaring i ambulansefaget.
– Jeg tar studiet for å utvide kompetansen min og fordi en mastergrad gir en langt større yrkesmulighet etterpå, sier Karin Jonassen. Ved siden av studiet jobber hun 100 prosent i ambulansetjenesten.
Hun tenker langt fram. I det fjerne blinker både muligheten til å ta mer utdanning for å kunne bli redningsmann på helikopter eller ta en doktorgrad.
Mats Lunde sier masteren i prehospital akuttmedisin styrker hans posisjon i konkurransen om legejobber. Han studerte medisin ved NTNU i Trondheim, og det var også der han jobbet i ambulansetjenesten.
– Som lege har jeg lært mye teori, men en er ikke forberedt på den situasjonen en møter ute i felten, sier han.

Betalt av Luftambulansen

Det er etter- og videreutdanningsenheten ved Universitetet i Stavanger, UiS, og Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) som står bak studiet. Det første kullet masterstudenter blir fullt og helt finansiert av SNLA.
– I dag har ikke leger og sykepleiere som arbeider utenfor sykehuset, noen spesialisering i akuttmedisin. Det er også behov for en utdanning som styrker kompetansen til ambulansearbeiderne. Vi ser at grunnkompetansen ute ikke holder tritt med utviklingen. Kompleksiteten i behandlingstilbudet utvikler seg fort, sier Stephen Sollid i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.
Studiet, som formelt heter Master in pre-hospital critical care, er lagt opp slik at studentene kan være i jobb. Det er flere tre dagers samlinger fordelt over fire år.
– Hvordan kan tre yrkesgrupper med så ulik bakgrunn finne sammen på ett studium?
– Vi har tema som favner alle, for eksempel pasientsikkerhet, kommunikasjon, bestemmelsestrening. 80 prosent av feilene som gjøres i helsevesenet bunner i dårlig kommunikasjon, sier Sollid.
– Videre inneholder studiet undervisning om diagnostikk ute hos pasienten. Mye utstyr finnes, men mye nytt kommer, som ct-maskin, ultralydutstyr og annet. I tillegg er det mye etikk, vitenskapsfilosofi og forskningsmetodikk, sier han.

Bakgrunnen er 22. juli

Rune Manthey Løwehr er en av dem som har dratt studiet i gang fra UiS sin side. Han er stolt over at UiS er først ute med et slikt studium i Europa:
Vi fikk over 120 søkere til 25 studieplasser.- Det finnes en erfaringsbasert master i akuttmedisin i England, men den er bare for leger. Det spesielle med denne, er at den favner flere yrkesgrupper, sier han.
– Bakgrunnen for å satse på et nytt studium som krever at studentene allerede har erfaring fra akuttmedisin ute i felt, er blant annet det som hendte 22. juli 2011. Hendelsen viste at de ulike aktørene i helseområdet mangler rutiner for samarbeid, sier Løwehr.
– Vi fikk over 120 søkere til 25 studieplasser. Et nytt kull skal tas opp i 2016. Da er målet å ha nådd utover Skandinavias grenser med tilbudet.
Les hele artikkelen hos Stavanger Aftenblad