Hopp til hovedinnhold


Uholdbare forhold i Bodø

Da ambulansepersonellet i Bodø fikk en akuttur og måtte bruke ambulansen som rambukk for å komme seg ut av sykehusområdet, var det bare en av en rekke hendelser hvor ansatte i ambulansetjenesten ikke føler at arbeidsoppgavene eller arbeidsmiljøet blir tatt på alvor.

Da ambulansepersonellet i Bodø fikk en akuttur og måtte bruke ambulansen som rambukk for å komme seg ut av sykehusområdet, var det bare en av en rekke hendelser hvor ansatte i ambulansetjenesten ikke føler at arbeidsoppgavene eller arbeidsmiljøet blir tatt på alvor. 

Utdrag fra artikkel i Ambulanseforum nr. 2 2012

Ønsker du å abonnere? Sjekk her!

Ambulansestasjonen befinner seg på området til Nordlandssykehuset i Bodø, som er en byggeplass om dagen.

Det er satt opp en bom for å holde uvedkommende ute. Den kontrolleres av byggeplassmannskaper fram til kl. 20.

Da strømmen gikk etter kl. 20 den aktuelle kvelden, ville ikke bommen åpne seg.

Ambulansepersonellet valgte å bruke reservebilen til å kjøre gjennom bommen for å komme seg ut, slik at akuttbilen ikke måtte på reparasjon etterpå, og tapte seks minutter på operasjonen.

– Det var bra at dette ikke var et hjerteinfarkt. 

Ingen utbedringsplaner
De har blitt lovet en bedre ambulansestasjon i en årrekke, men siste nytt er at planene om dette er strøket ut av byggeplanene.

– Har du sett verre forhold enn dette? spør ambulansepersonellet. – Det er så lite, ingen steder å trekke seg tilbake.

 I den lille gangen er det et lite kontor hvor pasientjournaler lagres, lærlinger brifes, og det er trafikk inn og ut hele tiden.

– Det er uegnet rett og slett.

«Utedo»
Selve vaktrommet ser greit ut, selv om det er lite i forhold til antall folk på vakt. Men da det ble pusset opp ble doen tatt vekk. Nå må de ut, og opp en lang trapp ute, og inn i garderoben for å kunne gå på do.

Det er upraktisk, uverdig og ubehagelig i 20 minus.

Sover i støy
Bygget, der de sover om natten, ligger 200 meter fra vaktrommet, og de må gjennom et anleggsområde og en port det bare er to nøkler til for å komme til ambulansene. Dessuten er det for dårlig isolasjon og støy fra veien som går rett utenfor huset, ifølge en Hemis-rapport.

På jobbintervjuer blir de informert om at forholdene ikke er så gode, og om de er villige til å jobbe under slike forhold. Selvfølgelig sier man ja i en intervjusituasjon.

– Avdelingsledelsen og soneledelsen snakker om at forholdene slik de er nå er uholdbare, men de når ikke opp til ledelsen over dem. Det er som en tjukk murvegg videre oppover i systemet.

Holdt for narr?
Prosessen med å få bedre ambulanselokaler har startet på nytt og på nytt. I 2002 var det tegnet inn en ambulansestasjon på 350 kvadratmeter, og rammebetingelser på 35 millioner.

– Så måtte de ta vekk 3-400 kvm fra byggeplanene, og dermed røk stasjonen vår.

Det er altså ingen planer om å utbedre forholdene per i dag.

De ansatte mener at dagens alternativ er uholdbart. I en årrekke har de fått høre at de skal holde ut litt til.

De er misfornøyde med måten de behandles på av ledelsen ved sykehuset. I siste instans går dårlige arbeidsvilkår ut over pasienter og pasientsikkerheten.

Noe bør gjøres. 

Klinikkledelsen ønsker ikke å kommentere forholdene ved ambulansestasjonen i Bodø.