Hopp til hovedinnhold


Uholdbare ambulanselokaliteter i Sandnes

30 mann deler et kontor uten vinduer og ventilasjon. Livredningstreningen foregår i et kott. Slik er hverdagen for de ansatte ved ambulansetjenesten i Sandnes.

30 mann deler et kontor uten vinduer og ventilasjon. Livredningstreningen foregår i et kott. Slik er hverdagen for de ansatte ved ambulansetjenesten i Sandnes.

Les hele saken i Stavanger Aftenblad: 30 mann jobber i et kott

Verneombudet ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har funnet flere kritikkverdige forhold ved lokalene som ambulansetjenesten leier i brannstasjonen i Jærveien.

Hovedsakelig dreier det seg om hygiene og vansker med å ivareta taushetsplikten på en tilfredsstillende måte, men regionleder Sverre Severson i SUS Ambulanse påpeker flere problemer med arbeidsforholdene: Store deler av aktiviteten foregår på et kontor uten vinduer og uten skikkelig ventilasjon.

Mye av livredningstreningen foregår i et kott der folk ikke kan stå oppreist. Mannskapene skriver hvert år 5000 journaler stående på et lager på rundt fem kvadratmeter. Fire ambulanser står parkert på et areal som Severson mener er stort nok for én. Vaktskifter, der sensitiv informasjon håndteres, foregår på et pauserom som er åpent for alle. Kontorene er for langt unna bilene.

Påkjenning
- Forholdene er så ille at jeg har vurdert å stenge hele ambulansetjenesten. Men siden det har vært dialog mellom partene, har vi valgt å avvente situasjonen. Nå er det snart gått et år, og strikken er i ferd med å ryke. Dette er en ekstra påkjenning for de ansatte, og påkjenninger har vi allerede nok av i dette yrket, sier Kaj Erik Bringeland, som er lokalt verneombud.

- Går disse problemene utover sikkerheten til pasientene?
- Det vil jeg ikke si noe om.

Bringeland og Severson understreker at forholdet mellom mannskapene i ambulansetjenesten og brannvesenet er bra.

- Det jobbes på et høyere nivå for å finne løsninger, men hos oss fungerer samarbeidet utmerket. Vi har stor nytte av å jobbe sammen med brannvesenets folk og mener dette kommer pasientene til gode, sier Severson.

Det er nettopp denne delen av problemstillingen som har fått rådmannen i Sandnes til å gripe inn i situasjonen.

- Vi vet at ambulansetjenesten er på jakt etter nye lokaler, men vi har oppfordret ledelsen i de to selskapene om å ta vare på det faglige samarbeidet, sier rådmann Tore Sirnes i Sandnes kommune.

Økonomi
Konflikten mellom Helse Stavanger og Brannvesenet har også et økonomisk aspekt, slik det framkommer i et brev fra rådmannen:

«Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har ettersendt regning for leie av lokaler som ikke Helse Stavanger vil godta. Dette er en del som krever løsning på et overordnet nivå. Samhandlingen mellom personalgrupper i den daglige tjenesteyting lider på grunn av at ledere ikke klarer å løse dette».

Ingen ønsker å si hvor mye penger det er snakk om, men etter det Aftenbladet erfarer, dreier det seg om leieinntekter for flere år. Årsaken til konflikten skal være uklare kontraktsforhold før 2007.

- Jeg vil ikke kalle det en konflikt, men en administrativ uenighet om økonomi og plass. Ambulansetjenesten har utvidet ganske kraftig de siste årene, fra fire til ti ansatte på dagtid, og vi er også blitt større. Stasjonen er rett og slett ikke bygget for så mange folk, sier brannsjef Egil Øverland.

- Vi ønsker å være i løsningsmodus og ser behovet for å ta tak i saken. Vi regner med at rådmannen kaller oss inn til et møte for å diskutere de utfordringene vi står overfor, sier divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes ved SUS.