Hopp til hovedinnhold


Uholdbar pasienttransport

Men Helsetilsynet i Nordland vil ikke granske tjenesten, med begrunnelsen at pasienttransport ikke er en helsetjeneste.

Men Helsetilsynet i Nordland vil ikke granske tjenesten, med begrunnelsen at pasienttransport ikke er en helsetjeneste, skriver Avisa Nordland.

Avisa Nordland har gjennom en rekke artikler satt søkelys på pasienttransporten i regionen. Artiklene avdekket flere kritikkverdige forhold ved pasienttransporten, som Bodø Sightseeing har ansvaret for.

Pasient- og brukerombudet i Nordland har tidligere uttalt at Helsetilsynet må granske pasienttransporten i Salten. Også etter vår mening er transport til og fra behandling en like selvfølgelig del av helsetilbudet som om man blir hentet med ambulanse.

Helsetilsynet i Nordland åpenbart på kollisjonskurs med sine overordnede, Statens helsetilsyn. Vi forventer at den lokale tilsynsmyndighetene øyeblikkelig avklarer reglene, og gjennomfører tilsyn også med pasienttransporten, skriver Avisa Nordland.

Les hele lederen her