Hopp til hovedinnhold


– Uakseptable forhold

21 ansatte ved ambulansestasjonen i Ålesund krever strakstiltak, melder Sunnmørsposten.
I et brev sendt til ledelsen i Ambulanse Midt-Norge HF avsløres dårlig beredskap, helseskadelig luftkvalitet på et trangt vaktrom, ulovlige garderober, og et stort arbeidspress.
I tillegg er det lang avstand til utrykningskjøretøyene som risikerer å bli innestengt ved garasjene på vinterstid.
Ambulanse Midt-Norge leier sjukehuslokalene av Helse Møre og Romsdal HF, og er i dialog om mulige utbedringer. Men økonomien er stram og investeringsmulighetene små.

Krever ny stasjon

De ansatte mener situasjonen er uholdbar og krever umiddelbart en ny ambulansestasjon for å få bukt med utfordringene.
– Standarden for helse- og arbeidsmiljø har stått på stedet hvil siden sjukehuset åpnet i januar 1971, med unntak av omtrent fire lag med maling, siste i 2005, står det i varslingen.

Katastrofalt på helg

Stasjonen i Ålesund hadde i 2012 over 4. 000 oppdrag, og er blant den mest aktive i hele Ambulanse Midt-Norges nedslagsfelt.
– For de ansatte fremstår det som katastrofalt at befolkningen i Ålesund kun har én bil på kveld, natt og helg, og at ressurser utenfor kommunen til stadighet må hentes inn på grunn av samtidighetskonflikt, heter det.
Les hele brevet her
I varslingen kommer det også fram at ambulansene må stå i en garasje på nordsiden av sjukehuset på vinterstid, noe som fører til at personalet bruker opptil tre minutter på å ta seg fra vaktrommet til garasjen, gjennom korridorene. Det kan være kritiske minutter.
Les mer om saken hos Sunnmørsposten