Hopp til hovedinnhold


Tusenvis dør etter hoftebrudd

Hvert år opplever rundt 10.000 nordmenn hoftebrudd. Nesten en fjerdedel dør innen ett år, melder NRK Livsstil.
Året rundt faller eldre mennesker og skader seg, og nå som glattisen ligger opplever sykehusene særlig pågang av pasienter med hoftebrudd.
Omtrent 10.000 personer opplever hoftebrudd hvert år; litt over halvparten av bruddene er lårhalsbrudd, ifølge Norsk Helseinformatikk.

– 25 prosent dør

– De som kommer inn som hoftebruddspasienter er identifisert som en veldig sårbar gruppe. Dette er gjerne eldre mennesker der bruddet blir en alvorlig ekstra belastning – og dråpen som får det til å renne over for en del, forteller ortoped Greger Lønne ved Lillehammer sykehus.
De som i utgangspunktet er friske og oppegående, har ikke økt dødelighet. Men kun fire prosent av hoftebruddspasientene er under 60 år. Og for eldre med hoftebrudd er dødeligheten etter ett år rundt 25 prosent.
– 25 prosent dør innen ett år, ikke av selve bruddet, men fordi de blir syke eller sykdomsbildet blir forverret. Dette er et høyt tall, som sier noe om hvor stor påkjenning et hoftebrudd kan være i livets siste fase, sier ortopeden.
Mange opplever også akutt forvirring (delirium) som en reaksjon på skaden eller medisinen de får i forbindelse med skaden eller operasjonen.

– Ikke de som roper høyest

Helsemyndighetene anbefaler at pasienter med hoftebrudd som er over 65 år opereres innen 48 timer, og disse pasientene prioriteres ved såkalt «fast track»-behandling ved mange norske sykehus.
Helsedirektoratet jobber for at anbefalingen skal bli operasjon innen 24 timer. Nettopp for at pasientenes totale sykdomsbilde ikke skal bli unødvendig forverret.
Les mer om saken hos NRK