Hopp til hovedinnhold


Turnuslegenes tøffe start

Den første onsdagen i august er i Storbritannia kjent som Black Wednesday, fordi det er da landets turnusleger starter praksisen sin. Pasienter som får slag eller hjerteinfarkt denne dagen har åtte prosent større risiko for å dø. 1. september braker det løs for norske turnusleger, skriver Legejobber.
For briter generelt er risikoen for å dø 6 % høyere hvis man blir innlagt i akuttavdeling i Storbritannia den første onsdagen i august, ifølge en studie publisert i PloS. Årsaken er at hele 6 000 nyutdannede leger har sin første dag i turnus, at flere tusen turnusleger bytter fra én avdeling til en annen, og at mange av de mer erfarne legene er på ferie, skriver The Telegraph.
En liknende effekt har man også sett i USA, der er det kjent som the July phonomenon - julifenomenet.
Overgangen er vanskelig
I et forsøk på å redusere risikoen har britiske helsemyndigheter innført et «skyggeprogram» der en mer erfaren lege jobber sammen med turnuslegen de første fire dagene på jobb. Ifølge The Telegraph viser undersøkelser at et slikt skyggeprogram reduserer antall feil begått av turnusleger med rundt 50 %.
- Overgangen fra medisinstudent til turnuslege er vanskelig. De ferske legene bør være oppmerksomme på at de ikke er helt utlært. De bør se sine egne begrensninger og be om hjelp og råd fra mer erfarne kolleger, sier Jim Rodger, bemanningssjef ved Medical and Dental Defence Union of Scotland.
Norske turnusleger starter 1. september
Her hjemme er søndag 1. september den store dagen. Den dagen, og i dagene like før og etter, går 455 norske medisinstudenter ut i en ny og spennende hverdag i turnus. I Norge er imidlertid oppfølgingen av turnuslegene så tett at det ikke er fare for noen Black Sunday. Det mener Olav Thorsen, som har vært leder i Legeforeningens turnusråd og er fylkesveileder for turnuslegene i Rogaland.
- De norske sykehusene har et godt introduksjonsprogram for turnuskandidatene. De får praktisk trening i gjenopplivning ved hjertestans og andre praktiske prosedyrer, de får trening i elektronisk pasientjournal og omvisning på sykehuset. De har dessuten veiledere og andre erfarne leger som går sammen med dem den første tiden på jobb, så det skal ikke være farligere å være pasient 1. september enn andre dager. Systematikken i det er i alle fall trygt, om det blir gjennomført er jo en annen sak, sier Thorsen til Tidsskriftet.
Turnusleger alene på akutten
En kartlegging overleger ved St. Olavs Hospital i Trondheim gjorde i 2012 viste imidlertid at fire av fem leger som tok imot pasienter ved landets akuttmottak var turnusleger.
- Det som er mest overraskende, er at pasientene ikke får optimal behandling og at de unge kollegene er overlatt til seg selv, sa konstituert avdelingssjef Oddvar Uleberg ved Akuttmedisinsk Fagavdeling ved St. Olavs Hospital til Dagens Medisin.

Les mer om saken hos Legejobber