Hopp til hovedinnhold


Turbulent år for NTS Ambulanse

Styret i Namsos Trafikkselskap ASA (NTS) foreslår at det ikke deles ut utbytte for 2008. Året før fikk aksjonærene utbetalt til sammen nesten 2,9 millioner kroner.

Styret i Namsos Trafikkselskap ASA (NTS) foreslår at det ikke deles ut utbytte for 2008. Året før fikk aksjonærene utbetalt til sammen nesten 2,9 millioner kroner , skriver Namdalsavisa.

Les hele saken i Namdalsavisen: Nei til NTS-utbytte

NTS-konsernet gjennomgikk store endringer i fjor. Ambulansevirksomheten ble samlet i dattersekspaet NTS Ambulanse AS.

Godstransporten er samlet i Namdalske AS og rederivirksomheten ble slått sammen med tilsvarende virksomhet i Fosen Trafikklag i det nye selskapet FosenNamsos Sjø AS.

Ambulanseutfordringer

I styrets årsberetning, som ble lagt fram i går, vises det til store utfordringer på ambulansesiden og innen godstransporten.

NTS Ambulanse sysselsetter 261 ansatte, fordelt på 35 stasjoner og drifta i fjor ble sterkt preget av bråket omkring kontrakten med Helse Midt-Norge.

Med unntak av Nord-Gudbrandsdal vil alle NTS sine kontrakter om ambulansedrift bli konkurranseutsatt på nytt.

- Dette gir stor usikkerhet omkring framtidig omfang av denne delen av vår virksomhet, heter det i styrets beretning.

Når det gjelder godstransporten på land, ble 2008 et utfordrende år. Det startet med høykonjunktur med stor etterspørsel etter transport - og samtidig mangel på kvalifiserte sjåfører og høy drivstoffpris.

Året ble avsluttet med en bratt nedgangskurve med svikt i etterspørselen - en svikt som NTS-styret mener ser ut til å forsterke seg inn i 2009.

Anstrengt likviditet

Usikkerheten omkring framtidig ambulansedrift og kortsiktige kontrakter innen godstransport gjør at den økonomiske situasjonen betegnes som utfordrende. Styret vurderer likviditeten som anstrengt og resultatbidraget anses ikke å være på tilfredsstillende nivå.

Resultatregnskapet viser at NTS-konsernet omsatte for 325,9 millioner kroner i fjor. Det ga et driftsresultat på 11,5 millioner kroner. Ordinært resultat før skatt ble på minus 6,3 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2007 var et overskudd på 8,7 millioner kroner.

Sammenliknet med 2007 økte driftsinntektene fra 265 millioner kroner til 314,4 millioner. Gevinsten fra avhendet virksomhet utgjorde 25,4 millioner kroner.

Av årsberetninga går det fram at TrønderBilene AS (22,7 prosent), Jaras Eiendom AS (15,6 prosent) og Amble Investmet AS (10,7 prosent) var de største aksjonæreneved årsskiftet.

Om generalforsamlinga støtter forslaget om null i aksjeutbytte, betyr det at de tre største aksjonærene går glipp av henholdsvis 652800 kroner, 449000 kroner og 308800 kroner.