Hopp til hovedinnhold


- Tryggheten vil forsvinne

- Beredskapen langs E6 halveres, og tryggheten for innbyggere og turister forsvinner.

- Beredskapen langs E6 halveres, og tryggheten for innbyggere og turister forsvinner, skriver Namdalsavisa.

RØYRVIK: Det konkluderer ambulansearbeiderne i Røyrvik med, etter å ha lest rapporten fra «Ambulansegruppa» i Helse Nord-Trøndelag - som er i ferd med å revidere ambulanseplanen.

I rapporten tas det til orde for å legge ned ambulansetjenesten i Røyrvik, og flytte bilen til Namsskogan, til en framtidig ny ambulansestasjon ett eller annet sted mellom Trones og Namsskogan sentrum.

Eventuell flytting medfører at det blir en døgnbil på Namsskogan.

- Får utvalget viljen sin, betyr det en utrygg hverdag for innbyggerne i Røyrvik, med mye lenger ventetid på ambulansen, sier ambulansesjåførene Hugo Hanssen, Hallgeir Pedersen og Erik Arne Ofstad.

Årlig har de drøye 100 ambulanseoppdrag, der hvert varer i gjennomsnitt 5,5 timer. Totalt er det fem årsverk ved ambulansetjenesten i Røyrvik.

Sparer ingen ting

- Ut fra det vi leser er det veldig lite penger å spare på ordninga med døgnbil i Namsskogan, som utvalget skisserer. Kun to årsverk blir spart, men i tillegg må det bygges ny ambulansestasjon i Namsskogan. Hva vil det koste? spør tillitsvalgt Hallgeir Pedersen, og viser til at Røyrvik i dag har en av de flotteste ambulansestasjonene i hele fylket.

- Kommunen har lagt veldig godt til rette for at vi skal være her. En leilighet i det gamle meieriet er pusset opp. Stasjonen er samlokalisert med brann, politi og Røde Kors. Det sier ikke rapporten noe om, poengterer Pedersen.

Rapporten sier heller ingen ting om at de som er bosatt i Røyrvik på dagtid har legevaktsamarbeid med Lierne. Og at pasientene må dit tre dager i uka når lege må oppsøkes.

- Plasserer man en bil i Namsskogan i stedet for Røyrvik, vil utrykningsvegen bli meget krevende, spesielt vinterstid. To fjelloverganger må passeres, enten over Skorovatn eller Steinfjellet. Dette er strekninger som har lav prioritet med tanke på brøyting og strøing, og stenges derfor raskt ved dårlig vær, sier Pedersen.

Han viser også til at ambulansen på strekninga fra Namsskogan til Røyrvik må gjennom minst fire brøyteroder.

- Ved dårlig vær hender det at brøytebilen må kjøre foran ambulansen. Det betyr at sjåførene må kontakte fire brøytesjåfører hvis de skal til Røyrvik. Noe som vil innebære ekstra venting, sier Pedersen, og legger til at helikopter heller ikke er noe godt alternativ i dårlig vær.

Les mer om saken i Namdalsavisa