Hopp til hovedinnhold


Tryggere påske med ekstra luftambulanseberedskap

Befolkningen i hele Sør-Norge får ekstra trygghet når Stiftelsen Norsk Luftambulanse etablerer en luftambulansebase på Hovden, et område hvor det ikke er god nok luftambulansedekning, melder NTB Info.

Tradisjonen tro reiser tusenvis av nordmenn til fjells i påska, og mange kommuner og tettsteder mangedobler sine innbyggertall i perioden. Da følger Stiftelsen Norsk Luftambulanse etter befolkningen der de er, for å gi et enda bedre luftambulansetilbud og ekstra trygghet.
- Mange har fri, er ute og i aktivitet. Når så mange mennesker flytter på seg, synes Stiftelsen Norsk Luftambulanse at det er naturlig å flytte spesialisthelsetjenesten etter. Under påskebasen står våre ressurser til disposisjon for hele Sør-Norge, sier Hans Morten Lossius.
Han er generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse, som for tredje året på rad etablerer en fullverdig luftambulansebase på Hovden i Bykle kommune i Aust-Agder. Fra Hovden vil legehelikopteret kunne svært mange i løpet av kort tid: 80 000 – 90 000 personer fordelt på Agderfylkene, Telemark, Rogaland og Hordaland. I tillegg vil stiftelsens base avlaste flere av statens luftambulansebaser i Sør-Norge, noe som har vært tilfelle for de foregående påskebasene. Dette kommer dermed pasienter i hele landsdelen til gode.
Det er innsamlede midler fra givere som sørger for at Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan gi befolkningen en ekstra beredskap gjennom årets påskebase.
Tallene fra de foregående år viser at mange akutt syke eller skadede pasienter har fått hjelp av nettopp denne basen: I fjor rykket mannskapet ut fra Hovden 26 ganger. 21 oppdrag ble gjennomført, og omfattet hjertestans, alvorlig sykdom og ulykker. Pasienter ble flydd til Kristiansand, Stavanger, Skien, Arendal og Oslo.
Basen på Hovden vil være i drift fra fredag 7. april klokken 18 til mandag 17. april klokken 15.
Les mer om saken hos NTB Info