Hopp til hovedinnhold
Det finnes utstyr til å frakte nyfødte trygt festet. Her Kangoofix. Foto: Sykehuset Innlandet.


Trygg transport for fødende og nyfødte

Fødende og nyfødte som fraktes i ambulanse bør sikres på forsvarlig vis.

I januar i år skjedde en dramatisk ambulansekrasj med en fødende kvinne.

Her er en  forkortet artikkel fra Ambulanseforum nr. 2 2015 om hvordan man best skal transporterere fødende og nyfødte barn, da vi har fått noen spørsmål om dette.

Skrevet av Geir Engely, Kim Ankersten, Trond Boye Hansen, paramedics ved Oslo universitetssykehus og Lars Wik, anestesilege OUS. 

Ønsker du å abonnere: Sjekk her

I et intervju med NRK Hordaland i 2013, uttalte forsker Hilde Marie Engom ved Universitetet i Bergen at hennes studier viser at dobbelt så mange barn kommer til verden i bilen på vei til fødestua nå sammenlignet med for 30 år siden.

Størst risiko er det for kvinner i Finnmark (1,75%), deretter Nord-Trøndelag (1,38%) og Sogn og Fjordane (1,32%).

En korrekt sikring er avhengig av kunnskap og godkjent sikringsutstyr for mor og barn. Ulykkesanalysegruppa for ambulanser har lang erfaring på forskning innen trafikksikkerhet og granskning av ulykker.

Vi har blitt kontaktet for å komme med råd og vurdere sikkerheten for pasienter som transporteres i ambulanse i forbindelse med fødsler.

Ikke bare på bygda

Man skulle tro at det er de som bor langt unna sykehus som oftest risikerer transportfødsel, men også der det er kort vei til sykehuset blir mange født i full fart.

I 2013 avsluttet Britt-Ingjerd Nesheim, gynekolog og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) et forskningsprosjekt der hun så på årsakene til 265 fødsler som skjedde ufrivillig utenfor sykehus i Helse Sør-Øst i 2008 og 2009. 90 prosent av kvinnene som ikke rakk fram til sykehuset var flergangsfødende, og fødslene var ofte korte.

Fødende skal også sikres

Vi kjenner ikke til hendelser de siste 30 årene i Norge der gravide eller nyfødte er skadet under ambulansetransport eller i ambulanseulykker.

Mars 2017: Sak mot ambulansefører avgjort etter styrtfødsel i ambulanse etter krasj

Derimot kjenner vi eksempler på at fødende har blitt transportert usikret eller ikke tilfredsstillende sikret og at barn har ligget løs på mors bryst etter fødsel.

Det er mulig at ambulansepersonellet kjører ekstra forsiktig ved denne type transporter, og at det er med på å forklare at vi ikke har hatt alvorlige hendelser.

Vi ønsker likevel å fokusere på dette sikkerhetsaspektet nettopp for å unngå at vi opplever en alvorlig hendelse.

Basert på annen dokumentasjon vet vi at for usikrede på båre eller i ambulansesete vil utfallet være alvorlig og i verste fall fatalt ved en kraftig hastighetsendring for eksempel ved oppbremsing, møteulykke, utforkjøring, inn i fjellvegg eller lignende.

Derfor er det ingen grunn til å ha andre sikringsregler for mor og barn enn for andre vi transporterer i ambulanse.

Anbefalinger

Våre anbefalinger er basert på den erfaringsbaserte kunnskap vi har opparbeidet oss gjennom til sammen 43 år med operativ ambulanseutførelse og 15 år med gransking av trafikkulykker.

I hvilken retning mor bør sikres på båren under transport før fødsel er en hyppig problemstilling. Et alternativ er at mor ligger eller sitter i kjøreretningen for å bedre følge-personalets arbeidsforhold, samt for å unngå utvikling av bilsyke.

Alle ambulansebårene i Norge er godkjent (ref EN1789) til å sikre pasienter på båren med bena i kjøreretningen. Disse kravene har ikke tatt hensyn til hvordan beltene på båren vil kunne påføre en gravid skader.

Må transporteres med ryggen mot kjøreretning

Ved en kraftig oppbremsning eller kollisjon i kjøreretningen vil det medføre en brå bevegelse av mor på båren i kjøreretningen, der hoftebeltene vil presses opp mot maven.

På grunn av plasseringen av beltene vil dette presset kunne gjøre store skader på foster, kunne gi placenta-ruptur og andre abdominale skader på mor da beltet vil presses langt inn i bløtdelene på pasientens nedre del av magen.

Av hensyn til mor og barn mener vi derfor at mor under transporten i forkant av fødsel må transporteres med ryggen mot kjøreretning. Dette begrunnes med bårens sikringsutstyr (belter) og at en kraftig oppbremsing eller kollisjon ikke vil aktivere de negative effektene av beltene på magen. Kreftene vil bli tatt opp av ryggbrettet eller av beltene over skuldrene.

Uansett hvilken båretype som finnes i ambulansen med forskjellige tilleggsfunksjoner på belte (ekstra brystbelte, ekstra tverrbelte over lår eller skrittstropp) vil plassering på båre med bena i kjøreretningen være knyttet til potensielt alvorlige følger for mor og barn.

Ut fra våre undersøkelser og prøve/rekonstruksjon som her vist må fødende ikke under noen omstendighet transporteres med bena i kjøreretningen.

Fødende plasseres på båre med ryggen mot kjøreretning og bårebrettet i sittende stilling. Den fødende kan selv angi hvor høyt i ryggen hun ønsker å sitte. Alle belter festes på vanlig måte bortsett fra at hoftebeltedelen skal være godt under magen til den fødende, på samme måte som det anbefales i bilbelte i personbil og eventuelt gravidbelte som finnes for trepunktsbelter.

Ledsager sitter på ledsagerstol festet på vanlig måte, har da innsyn, mulighet for å sjekke åpning manuelt og ikke minst kommunisere med fødende om følelsen av at barnet er på vei ut.

Fødsel er i gang

Alternativ 1
Stopp bilen, flytt bena til fødende opp og sett eventuelt på benstroppen slik at bena hviler i V-stilling. Flytt den gravide så langt opp og frem på båren som mulig, eventuelt ved hjelp av forflytningsbrett som forlenger.

Ledsager flytter seg til bårens ende og setter seg på knærne og har fullt innsyn og arbeidsmulighet.

Alternativ 2
Stopp bilen, snu båra og sett den inn med bena i kjøreretningen. Forløs barnet og snu båra tilbake og sikre mor og barn som beskrevet senere.

NB! Det er viktig å ikke avnavle nyfødte for tidlig. Det er en viktig blodoverførsel som foregår de første minuttene etter forløsningen. Dette kan særlig være avgjørende for premature.

Transport av mor og barn

Etter fødsel festes mor på båre på vanlig måte, med hodet i kjøreretningen. Etter at beltene til mor er festet, festes barnet til mors bryst i bårens egne belter med spesialtilpasset utstyr for denne funksjonen. Per i dag finnes bare en type sikring på mors bryst; Kangoofix.

Usikret nyfødt barn under transport må ikke forekomme.