Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Therese B. Kirkesæther


Trygg i trafikken?

En rapport ved OUS ambulansetjeneste avdekker bekymringsfulle funn om kjøreatferd og risikovillighet.

Fra Ambulanseforum nr. 3 2013. Tekst: Live Oftedahl.

Rapporten «Sikkerhet og risiko i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus» hadde også en trafikal del.

Undersøkelsen viser at hele 44 prosent har kjent seg utrygge som sidemann det siste året.

Mange nesten-ulykker

42 prosent har vært nær ved å oppleve en ulykke ved utrykningskjøring det siste året. 25 prosent oppgir at de har følt seg redde eller engstelige i trafikken mens de har vært på utrykning.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.