Hopp til hovedinnhold


Trygg i trafikken?

En rapport ved OUS ambulansetjeneste avdekker bekymringsfulle funn om kjøreatferd og risikovillighet.
Utdrag fra artikkel i Ambulanseforum nr. 3 2013
Ønsker du å abonnere? Sjekk her
Les også: Tøff tjeneste i Tigerstaden
Rapporten «Sikkerhet og risiko i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus» viser at hele 44 prosent har kjent seg utrygge som sidemann det siste året.
– Vi ser at vi har en lang vei å gå når det gjelder å si fra om makkers kjøring i cockpit. Få sier fra når de er utrygge, sier Geir Engely,  assisterende seksjonsleder, Brobekk i Oslo.
42 prosent har vært nær ved å oppleve en ulykke ved utrykningskjøring det siste året.
25 prosent oppgir at de føler seg redde eller engstelige i trafikken mens de har vært på utrykning.
Uten bilbelte
Bortimot halvparten har observert kolleger lese, skrive eller sende sms mens de kjører, over 30 prosent snakker i håndholdt mobiltelefon under kjøring.
Over 40 prosent lar ikke være å kjøre selv om de har gått for lenge uten søvn.
Egensikkerheten er heller ikke noe å skryte av. Tolv prosent bruker ikke bilbelte bak i ambulansen generelt, og 39 prosent bruker ikke bilbelte ved aktiv behandling av pasient.
Men skulderstroppene på pasienten er visstnok på hos 98 prosent, i hvert fall oppgir 98 prosent at de fester pasienten med skulderstropper.
– Trengs kartlegging
Som følge av undersøkelsen konkluderer rapportskriverne med at det bør skje en kartlegging av kjøreferdigheter i tjenesten, og det bør være krav til kjentmannskunnskap, resertifisering og kartlegging av kjørekompetanse.
Over halvparten av de spurte ønsker seg også resertifisering av sin kjørekompetanse i ambulanseavdelingen.
Rapportskriverne foreslår at det bør gjennomføres en utsjekk minimum hvert femte år på hver enkelt.  
– Dette er samme frekvens som Politiet i Oslo har på sine medarbeidere som kjører utrykning, sier Engely.
Han er også medlem av den nasjonale ulykkesgruppen for ambulanseulykker.
– Det er viktig at alle som arbeider hos oss er kjent med utstyr, risiko og hvilket ansvar som påhviler den enkelte hos oss, når det gjelder beltebruk, utstyrssikring og pasientsikkerhet – herunder korrekt bruk av Pedi-mate, skulderstropper og belter med mer.