Hopp til hovedinnhold


Trygdesvindel og falsk forklaring – advarsel til AMK-sykepleier

En sykepleier ved en AMK-sentral ble delvis sykmeldt på grunn av en hodeskade, og fikk arbeidsavklaringspenger (AAP). På meldekort til Nav oppga sykepleieren å ha jobbet 214 timer i en periode der det faktiske timetallet var 2219. Det førte til utbetaling av 437 000 kroner mer enn sykepleieren skulle hatt. Retten idømte syv måneders fengsel for trygdesvindel og falsk forklaring til offentlig myndighet, oppgir Statens helsetilsyn.
Statens helsetilsyn pekte på at trygdesvindel er skadelig for samfunnet og ofte ressurskrevende å avdekke. En erfaren sykepleier skal vite at trygdesvindel og falsk forklaring er en type kriminelle handlinger som ikke kan forenes med den tilliten helsepersonell må ha. Statens helsetilsyn la vekt på at handlingene lå tre år tilbake i tid, og ga en advarsel.
Les hele begrunnelsen hos Statens helsetilsyn