Hopp til hovedinnhold


Truer tryggheten

Tryggheten for folk i distriktene kan være truet på grunn av underskudd i ambulansetjenesten, skriver Adressa på lederplass.
I første omgang unngikk flere midtnorske kommuner kutt i den livsviktige tjenesten etter at foretaket Ambulanse Midt-Norge i går vedtok å utsette behandlingen av tiltak for å spare inn 25 millioner kroner.
Det er bra at følgene av de drastiske forslagene skal vurderes nøye, men dette er ingen garanti for at alle kommuner får beholde ambulansetjenestene sine på dagenms nivå.
Utviklingen i ambulansetjenesten i regionen kunne kalles en varslet krise. Etter sterke innspill fra fagorganiserte og Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag ble det i 2011 vedtatt at ambulansetjensten fra 2012 ikke lenger skulle kjøpes fra private firmaer.
Alt ville bli bedre for pasienter og ansatte om det offentlige overtok ansvaret for ambulansene, ble det sagt. Advarsler fra fagfolk ble ignorert. I raskt tempo ble et nytt foretak opprettet, med egen direktør, styre og administrasjon. Ambulanse Midt-Norge kjøpte et stort antall nye ambulanser og bygde nye stasjoner, mens veletablerte private firma, blant andre Vinjes ambulansetjeneste, måtte legge ned sin virksomhet.
Den idelologisk baserte festen kostet, og de økonomiske blålysene måtte raskt settes på. I fjor gikk ambulanseforetaket med 120 millioner kroner i underskudd. Helse Midt-Norge dekket inn 50 millioner kroner av dette, slik at underskuddet nå er på «bare» 80 millioner.
Tjenesten har allerede vært gjennom store innsparinger, og skulle nå vedta ytterligere kutt for 25 millioner kroner. Konsekvensene av sparetiltakene skal nå undersøkes, for å forsøke å unngå at tiltakene skal svekke beredskapen i regionen. Det burde ha vært gjort i forkant av forslagene fra administrasjonen.
Les mer om saken hos Adressa