Hopp til hovedinnhold


Trombolyse trygt også for eldre

Den velkjente behandlingen ved hjerneslag har ikke bare god effekt hos yngre og mindre alvorlig syke, men også hos eldre, melder Dagens Medisin.
Det fremgår av en metaanalyse publisert i The Lancet nylig.
Uavhengig av alder eller alvorligheten av hjerneslag – og til tross for økt fare for alvorlig blødning, fører trombolyse (alteplase) til signifikant bedre utfall når det blir gitt innen 4,5 timer etter de første symptomene på slag.
Tid avgjørende
Jo tidligere behandlingen gis, dess bedre er effekten. Når det ble tatt høyde for økt blødningsrisiko, var gjennomsnittlig absolutt økning i overlevelse med god funksjon på 10 prosent ved trombolyse innen tre timer og 5 prosent for pasienter som fikk trombolyse etter 3–4,5 timer.
Les hele saken hos Dagens Medisin