Hopp til hovedinnhold


Triageveileder klar

Helsedirektoratet har nå ferdigstilt den nasjonale modellen for prioritering ved masseskader.
Se også: Helsedirektoratets om nasjonal veileder for masseskadetriage
Triageveilederen er utarbeidet som en direkte følge av hendelsene 22.juli 2011.
Masseskadetriage som metode har som premiss at det ikke er tilstrekkelig ressurser til å gi hver og en den optimale behandlingen. Da må metoden hjelpe innsatspersonellet til å gjøre det viktigste først. Det betyr at de med mindre kritiske skader må vente, mens personellet prioriterer tiltak og behandling til de som trenger hjelpen mest.
Hensikten med en nasjonal modell er å øke sannsynligheten for at helsetjenesten kan håndtere alvorlige fremtidige masseskader uavhengig av hvor i landet det skjer. Veilederen skal sikre at alle typer personell benytter en hensiktsmessig arbeidsmetodikk og lik merking av skadde i det prioriteringsarbeidet som må utføres når det er ubalanse mellom antall skadde og tilgjengelige behandlings og transportressurser.
Les mer hos Helsedirektoratet