Hopp til hovedinnhold
Mange norske ambulansetjenester har innført RETTS triagesystem, noe som også får betydning for undersøkelsesmetodikk og journalføring.


Triage som tema på Skandinavisk akuttmedisin

Skandinavisk akuttmedisin 2013 hadde interessante sesjoner om prehospital psykiatri og politi, utdanning av ambulansepersonell i Skandinavia og barn og akutt sykdom.

Fra Ambulanseforum nr. 2 2013. Tekst: Live Oftedahl

Vi fikk så vidt det var tilgang til et spesialsymposium om triage, og refererer litt her.

Triagemangfold - RETTS og SATS

På symposiet snakket Svein Are Osbakk, overlege ved UNN og Jostein Dale, overlege ved St. Olavs hospital, og Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege for prehospitale tjenester ved Sykehuset Vestfold og Telemark om sine erfaringer med RETTS.

Heidi S. Breivik, avdelingssjef ved Akuttmottaket ved Haukeland fortalte litt om hvorfor de velger South African Triage System (SATS) i stedet, og som den eneste i Norge.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.