Hopp til hovedinnhold


Trente på traumer

Er luftveiene åpne? Hvordan er pulsen? Thomas Hansen trener på mottak av en pasient som er kommet inn etter ei fallulykke. Han er en av dem som har brukt to dager på teori og praktiske øvelser på ferdighets- og simuleringssenteret i Tromsø. – Det er veldig godt å øve og bli trygg på slike situasjoner, forteller han på Helse Nords nettsider.
Thomas er utdannet akuttsykepleier og jobber til daglig som fagutvikler på ambulansestasjonen på Finnsnes, men han fikk seg en kursplass på det første kurset i traumesykepleie (KITS) som ble gjennomført i Tromsø 21. og 22. januar. Her har de øvd på traumemottak etter fallulykker, trafikkulykker, stikkskader og voldsskader. Det er han glad for.
- Det er veldig godt å møte de som jobber i traumeteamene og tar imot de pasientene vi i ambulansetjenesten kommer inn med. Det gir faglig trygghet å gå gjennom ”oppskrifta” for traumeteamet og lære de rollene som skal fylles. Den kunnskapen tar jeg med tilbake, forteller han, tydelig fornøyd med å ha bestått den praktiske prøven.

Teamet er viktigst

Kurset er i utgangspunktet for de som jobber i traumeteam og ble utviklet ved Oslo Universitetssykehus i 2010. Det skal være et supplement til de eksisterende traumekursene og gi norske sykehus muligheten til å gi traumetrening til mange på en rimeligere og enklere måte. Til nå har 1100 norske helsearbeidere tatt dette kurset.
Les hele saken hos Helse Nord