Hopp til hovedinnhold


Trenger minst 18 AMK-sykepleiere

AMK-sentralen i Østfold skal flyttes til Oslo-sentralen. Som har fått mulkt for å svare for seint på 113. AMK-leder Rune Gehrken er i evig jakt på operatører, ifølge Sykepleien.

AMK-sentralen i Østfold skal slås sammen med AMK Oslo Akershus, som holder til på Oslo universitetssykehus (OUS).

Det vedtok styret i Sykehuset Østfold 29. april.

Dagen etter bestemte Statens helsetilsyn seg for å inndrive tvangsmulkt av OUS, fordi AMK-sentralen ikke svarer fort nok på nødtelefonen.

Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Østfold, Jane-Ann Lindahl, stemte mot sammenslåingen – blant annet fordi Oslo-sentralen strever med å innfri kravene til såkalt aksesstid.

Aksesstid er den tiden det tar før en oppringer får svar på AMK.

Bekymret for rekrutteringen
Lindahl er også bekymret for rekrutteringen. I mars bekreftet hun uroen til Sykepleien:

– De ansatte her vil ikke være med til Oslo. Det er to timer ekstra reisetid.

Senest 1. oktober 2015 skal de to sentralene bli til én.

Har slitt lenge
OUS har i flere år slitt med svartiden på nødtelefonene. I februar i år fikk OUS utsatt kravet fra Helsetilsynet om å betale mulkt ved å vise til en plan for hvordan svartiden skulle kortes ned. Fristen ble utsatt til rapporten for mars var klar.

Men OUS klarte ikke å nå målet.

Kravet er at 90 prosent av samtalene til 113 skal besvares innen 10 sekunder, og at ingen skal vente lenger enn 20 sekunder på svar.

Resultatet for mars var ikke godt nok for Helsetilsynet: 82,8 prosent av samtalene ble besvart innen 10 sekunder. 96,9 prosent av samtalene ble besvart innen 20 sekunder.

 Ønsker bedre verktøy
– Vi jobber ufortrødent videre for å innfri kravene, sier Rune Gehrken, leder på AMK-sentralen Oslo Akershus.

Les mer om saken hos Sykepleien