Hopp til hovedinnhold


Trenger mer traumetrening

Nær ett av to sykehus som tok imot hardt skadde pasienter i fjor, hadde under 100 traumepasienter og oppfylte færre kriterier for traumesystem enn mer erfarne sykehus. – For lite trening, mener forsker og kirurg, ifølge Dagens Medisin.
Av 35 sykehus som tok imot alvorlig skadde pasienter våren 2013, hadde 17 av dem færre enn 100 traumepasienter årlig. Disse sykehusene oppfylte også signifikant færre av kriterieriene for implementering av traumesystem enn sykehus med flere pasienter og større erfaringsgrunnlag.
Kriteriene omfatter blant annet tilgjengelighet av traumeteam, teamtrening, skriftlige prosedyrer, forberedelser, traumeregistre, selvevaluering og opplæring og trening av personell.
Forbedringsområder
Førsteforfatter av studien er regional traumekoordinator Trond Dehli, kirurg ved Gastrokirurgisk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Han mener at blant annet trening må til.
– Vi vet det tar tid å bygge opp kompetanse. Så vi synes resultatene i studien vår er ganske bra. Men vi er bekymret for at sykehusene med få pasienter også er dem som oppfyller færrest antall kriterier. Disse har et lite erfaringsgrunnlag. Vi ser at de store sykehusene har utviklet seg raskere enn de små, men de små kommer etter, sier Trond Dehli til Dagens Medisin.
I 2007 tok 44 sykehus imot hardt skadde pasienter. Da undersøkelsen ble gjennomført i mai i fjor, var antallet 35 – og er nå på 32. De fire regionale traumemottakene er ikke med i disse tallene.
Les mer om saken hos Dagens Medisin