Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Trenger lokaler til seks ambulansestasjoner

Helse Førde trenger lokaler til seks ambulansestasjoner

Helse Førde har i dag 17 døgnbemanna ambulansestasjoner fordelt over hele fylket. På seks av disse lokasjonene skal Helse Førde ut i markedet for å sikre nye leieavtaler. Utleier enten kan oppgradere og tilpasse eksisterende bygg til dagens krav, eller bygge nytt.

I en pressemelding skriver Hese Førde at alle deres nye stasjoner blir inngått via Sykehusinnkjøp HF, og gjennom Doffin er det åpent for utleiere å vise interesse. Kravene til en ambulansestasjon er omfattende med tanke på utstyr og funksjoner for ansatte som er på stasjonen gjennom hele døgnet når de ikke er ute på oppdrag.

Boforhold

Arbeidstilsynet har utarbeidet en nasjonal rettledning til ambulansestasjon som arbeidslokaler, og hva denne skal inneholde for å innfri gjeldende forskrifter. Disse funksjonene er for eksempel oppvarmede garasjer, garderober med ren og uren sone, samt lager for utstyr og treningsrom. I tillegg er stasjonen et sted der personellet skal bo i vaktperioder over flere døgn. Det kreves både soverom med dusj og toalett, oppholdsrom, kjøkken, kontor med mer. I pressemeldingen skriver Helse Førde at stasjonen er et døgndrevet yrkesbygg som bør ha sentral lokalisering med hensyn til utrykningstider, og ligge skjermet for område med støy.

Stasjonene som nå er lyst ut er: Stryn (stasjon for to biler), Luster (stasjon for en bil), Lavik (satelittstasjon), Årdalstangen (satelittstasjon), Florø (stasjon for to biler) og Svelgen (satelittstasjon). Satelittstasjonar er enebilstasjoner hvor personellet starter og slutter sine skift på hovedstasjon. På disse stasjonene kommer det fram at krav til garderobe og møterom kan her være noe justert. Helse Førde har satt en frist for utleiere å melde interesse til 14. april 2023.