Hopp til hovedinnhold
Vaksineringen er i gang for utvalgt helsepersonell fra uke 2 2021. Illustrasjon: Thinkstock


Trenger dobbelt så mange vaksiner for å dekke ansatte i akuttfunksjoner

Helse Sør-Øst RHF trenger dobbelt så mange vaksiner for å dekke alt helsepersonell som ivaretar akuttfunksjoner.

– Det har vært svært vanskelige prioriteringer i helseforetakene og det er flere som må vaksineres, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Cathrine M. Lofthus til Dagens Medisin.

De trenger omtrent like mange doser som de fikk i første runde for å få vaksinert alle som er prioritert.

Da FHI satt av vaksiner til spesialisthelsetjenesten rundt årsskiftet, ble det bestemt at de fire helseregionene skulle få totalt 30.000 vaksinedoser, i utgangspunktet nok til å dekke 15.000 ansatte, som ble fordelt på grunnlag av befolkningen som det regionale helseforetaket dekker.

8.500 ble til 10.000
Av disse vaksinene mottok Helse Sør-Øst ca. 8.500 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen, beregnet etter en forutsetning om at hvert hetteglass inneholder 5 doser.

Ettersom hetteglassene i praksis kan inneholde seks vaksiner, opplyser Lofthus at helseforetakene har klart å få ut omtrent 1.700 ekstra doser.

– Dette klarte helseforetakene å få til i de aller fleste tilfellene, slik at vi nå har klart å vaksinere rundt 10.000 ansatte, sier Lofthus til Dagens Medisin. 

Må ha flere vaksiner
Lofthus forklarer at helseforetakene i Helse Sør-Øst har kategorisert de ansatte innenfor tre kategorier ut fra deres funksjon og oppgaver.

Personell som ivaretar akuttfunksjoner er i kategori 1, mener Helse Sør-Øst det haster mest å få vaksinert. 

– Det er mest kritisk å få vaksinert helsepersonell i kategori en. Med dosene vi fikk i første omgang klarer vi å vaksinere mellom en tredel og halvparten av dem som er i kategori en, sier Lofthus.

Hun peker på at de nå er veldig opptatt av at vaksineringen ikke må stoppe opp.