Hopp til hovedinnhold


Trekker oppsigelse av samfunnsbåtavtale

Ren ambulansebåt eller kombinert ambulansebåt og ferge? er spørsmålet i Meløy kommune.

Ren ambulansebåt eller kombinert ambulansebåt og ferge? er spørsmålet i Meløy kommune.

– Meløy i kne for Helse Nord: – Brukerne er fullstendig satt til side når kommunestyret gjør et nytt knefall for Helse Nord, mener Samarbeidslistas Karl-Anton Swensen og Einar Helge Meløysund. De reagerer sterkt på at kommunestyret velger å trekke oppsigelsen av samfunnsbåtavtalen.

Meløy kommune er invitert av Nordland Fylkeskommune til å delta i forhandlingene om spesifisering av et nytt anbud i ruteområdet, og i kommunestyremøtet på mandag vedtok kommunestyret mot sju stemmer å takke ja til invitasjonen og fortsette avtalen om samfunnsbåt til 31.12.2011.

– Det irriterer meg at vi skal ha denne omkampen om samfunnsbåten. Det kan ikke stikkes under en stol at det er en dårligere løsning for brukerne kommunestyret nå ser ut til å videreføre.

Dette på tross av den unisone motstanden fra brukerne. Vi skal ikke glemme alle de underskriftene og kritiske bemerkningene som kom fra de berørte grendelagene, sa Einar Meløysund (SL) som startet debatten.

Uenighet
Ingjar Johnsen (SV) var uenig med framstillingen, og mener det er viktig og riktig at Meløy kommune er med som part når det skal framforhandles et nytt anbud.

– Nå kan vi lykkes med å få på plass en bedre båt, og håpe på en framtidsrettet og god løsning, mener han. Også Per Swensen (H) mener at Meløy må være med på forhandlingene.

– Alternativet er verre. Vi skulle ideelt sett hatt en egen legeskyssbåt, men vi bør være med for å finne gode alternative løsninger, sa han. Hans partikollega Kjell Sahl var imidlertid helt uenig med sin gruppeleder, og mener man bør opprettholde oppsigelsen.

– Jeg har ikke forandret mening. Jeg har ingen tro på et prosjekt om å parre ei ferge og en ambulansebåt og tro det skal bli ei god løsning. Fortsetter vi avtalen, vil det være et rent knefall for Helse Nord. Direktøren for Nordlandssykehuset kunne ikke love oss noe som helst da han var her, men likevel skal vi legge oss flate. Ikke bra, sa Sahl.

Les hele saken i Meløyavisa