Hopp til hovedinnhold


Trekker diabetesmedisin fra markedet

Diabeteslegemidlene Avandia, Avandamet og Avaglim, som alle inneholder virkestoffet rosiglitason, blir trukket fra markedet på grunn av risiko for hjerte-karsykdom.

Diabeteslegemidlene Avandia, Avandamet og Avaglim, som alle inneholder virkestoffet rosiglitason, blir trukket fra markedet på grunn av risiko for hjerte-karsykdom, skriver Dagens Medisin.

Legemidlene blir trukket tilbake i Europa etter anbefalinger fra den vitenskapelige komiteen til det europeiske legemiddelkontoret. I denne komiteen er også Norge representert.

Bakgrunnen for at legemidlene trekkes tilbake, suspenderes, er at rosiglitason ser ut til å gi økt risiko for hjerte-karsykdom, og at fordelene med behandlingen ikke oppveies av risikoen for sykdom. Suspensjonen blir permanent dersom det ikke kommer nye data som endrer nytte-risikovurderingen.

Råd til pasienter
Overlege Kjetil Retterstøl i Legemiddelverket understreker viktigheten av at pasienter ikke slutter med medikamentene uten å ha rådført seg med lege.

- Det er viktig at pasienter tar kontakt med legen før de avbryter behandling med rosiglitason, for å unngå blodsukkerstigning. Det finnes alternativ behandling, sier Retterstøl til Dagens Medisin.

Over 6000 brukere i Norge
I fjor benyttet rundt 6.370 personer Avandia eller Avandamet i Norge.

Les mer om saken på Dagens Medisin