Hopp til hovedinnhold


Tre ganger så mange brudd på arbeidsmiljøloven i ambulansetjenesten som i resten av arbeidslivet

Helseforetakenes sparekniv går på bekostning av ambulansearbeidernes arbeidsmiljø, mener Fagforbundet, ifølge FriFagbevegelse.

Arbeidsmiljøet i ambulansetjenestene er spesielt dårlig. Det viser årsrapporten fra Arbeidstilsynet som nettopp er oversendt Arbeids- og sosialdepartementet.

Mens ambulansepersonell rykker ut for å redde liv og helse, er ambulansearbeidernes egne arbeidsmiljøproblemer lavt prioritert fra arbeidsgiverne.

Arbeidstilsynet utførte 105 tilsyn i ambulansetjenesten i fjor. Det var bare ett eneste av tilsynene som førte til at det ikke ble gitt pålegg. I gjennomsnitt ble det avslørt åtte brudd per tilsyn. Dette er tre ganger så høyt gjennomsnitt sammenlignet med de andre tilsynene som Arbeidstilsynet gjennomførte i 2018. I gjennomsnitt avslører Arbeidstilsynet 2,5 lovbrudd per tilsyn.

Mer helseproblemer

Ansatte i ambulansetjenesten har også en høyere forekomst av helseproblemer enn yrkesbefolkningen totalt sett, slår tilsynet fast. Dette gjelder blant annet stresslidelser som følge av både akutt og vedvarende stress, psykiske plager som angst og depresjon, søvnforstyrrelser, overvekt, muskel- og skjelettplager, sykdom forårsaket av smitte fra pasienter, arbeidsskader og hjerte- og karlidelser.

I 2018 har Arbeidstilsynet mottatt en rekke tips og varsler om arbeidssituasjonen. Det har gjort at de har intensivert tilsynene mot denne tjenesten.

En del av problemet er knyttet til lokalene som helseforetakene har stilt til rådighet for ambulansetjenesten. I en del tilfeller har lokalene vært for trange og uhensiktsmessige.

Kan utløse målkonflikt

Arbeidstilsynet skriver at «det er utfordrende å nå frem når økonomi og hensyn til pasientsikkerhet kan utløse målkonflikter som gjør at arbeidsmiljøet for de ansatte ikke får tilstrekkelig prioritering».

For ansatte i ambulansetjenesten er det en konflikt mellom de to målene, å redde liv og arbeidstakerens egen helse.

– Det er et gjenkjennbart bilde som årsrapporten fra Arbeidstilsynet tegner. Helseforetakenes sparekniv går på bekostning av ambulansearbeidernes arbeidsmiljø, sir Kurt Rønning til FriFagbevegelse. Rønning er nestleder i yrkesseksjon for Helse- og sosial i Fagforbundet.

 
Les mer om saken hos FriFagbevegelse