Hopp til hovedinnhold


Traumevalg

Over hele landet kjempes det for lokalsykehusene.

Over hele landet kjempes det for lokalsykehusene, står det på lederplass i Helgelands Blad.

Aftenposten tegnet nylig et kart over de nær 50 lokalsykehusene vi har i dagens struktur.

Mens det ikke har vært lagt ned sykehus i Midt- eller Nord-Norge siden 1990, er 12 sykehus lagt ned i resten av landet. Likevel er avstandene små mellom mange av tilbudene i andre landsdeler enn vår.

Nord-Norge har ti lokalsykehus, og striden står i Lofoten, Ofoten og på Helgeland.

Helseforetakene legger nå legger sine strategier og investeringsplaner for ti år framover.

Da må konsekvenser av helsereform, skjerpede kvalitetskrav til fødeavdelinger og økonomiske realiteter håndteres, ellers gjør ikke foretakene jobben sin. Det utløser konflikter.

Soria Moria-erklæringene om lokalsykehus er som skrift i sand når floa kommer. Omlegging av traume/akuttbehandling og fødetilbud vil gi grunnleggende endringer som tømmer lokalsykehusene for funksjoner og fagfolk med høy kompetanse.

Legeforeningen etterlyser logisk nok hvilke nasjonale minstekrav som skal stilles til lokalsykehus.

Statsministeren har antakelig gått i baret i Kristiansund hvor han i 2007 lovte at de skulle beholde fødetilbudet og akuttberedskapen. Det lokale foretaksstyret har vedtatt at det ikke blir to likeverdige sykehus, eller bygging av nytt sykehus midt mellom Kristiansund og Molde.

Molde bygges ut og akutt og føde legges ned i Kristiansund. Hvis Helse Midt opprettholder dette vedtaket får Ap-helseministeren saken på sitt bord. Det skal bli interessant å se hvordan hun håndterer den.

Les hele lederen i Helgelands Blad