Hopp til hovedinnhold


Traumepasienter kommer seg

Ett år etter skaden har traumepasientene bedre livskvalitet og ser lysere på livet. Optimistiske pasienter blir bedre enn deprimerte, og personer med god helse får mindre alvorlige skader.

Ett år etter skaden har traumepasientene bedre livskvalitet og ser lysere på livet. Optimistiske pasienter blir bedre enn deprimerte, og personer med god helse får mindre alvorlige skader, skriver Dagens Medisin.

Intensivsykepleier og doktorgradsstipendiat Kirsti Tøien ved Seksjon for sykepleieforskning ved Ullevål sykehus har studert progresjonen i den helserelaterte livskvaliteten hos nærmere 250 traumepasienter.

Kraftig bedring
Pasientene var alle under intensivbehandling i minst 24 timer etter sin skade.

En skår på livskvalitet bedret seg kraftig fra en oppfølgingsundersøkelse tre måneder etter traumet til en ny sjekk 12 måneder etter skaden.

Dårligere fysikk
Sammenlignet med normalbefolkningen hadde pasientene dog lavere verdier på de fleste postene i spørreskjemaet (SF-36).

Etter ett år var det kun verdier for fysisk funksjon som var signifikant lavere hos traumepasientene, sammenlignet med normalbefolkningen.

Les mer om saken i Dagens Medisin