Hopp til hovedinnhold


Traumatologi til hele folket

Når ulykken først rammer vil vi ha så god hjelp som mulig. Uansett hvor i landet vi er. En ny nasjonal kompetansetjeneste skal se til akkurat det, melder Oslo universitetssykehus.
«Alle skal ha et likeverdig tilbud om helsetjenester uavhengig av diagnose, bosted, personlig økonomi, kjønn, etnisk bakgrunn og den enkeltes livssituasjon.»
Slik lyder regjeringens postulat for norsk helsetjeneste. Og slik lyder også utgangspunktet for mange av de nasjonale kompetansetjenester som er opprettet her i landet. Hensikten er klar: Sikre et likeverdig tilbud til helsetjenester uavgengig av, ikke minst, bosted.
Sist ut er opprettelsen av Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, med kortformen NKT Traume. Onsdag 15. mai ble ”tjenesten” formelt erklært åpnet, hvilket ble markert med et traumeseminar på Oslo universitetssykehus Ullevål.
Torben Wisborg er ansatt som leder. Han er er professor ved Universitetet i Tromsø og har lang fartstid som anestesilege i Hammerfest. I tillegg har han en betydelig erfaring fra coaching av traumemottak ved de fleste sykehus i landet.
– Denne kombinasjonen av sentralisert høykompetanse og distriktsmessig erfaring kommer til å gi oss de beste forutsetninger for å sikre traumatologi til hele folket, sier Tina Gaarder, leder for avdeling for traumatologi ved OUS.
Les mer om saken på OUS nettside