Hopp til hovedinnhold


Transportkomiteen fornøyd

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) redegjorde torsdag om helikopterulykken på Sollihøgda for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. - Vi fikk gode svar, sier komitéleder Linda C. Hofset Helleland (H), siterer Nettavisen NTB.
Utfordringene knyttet til kommunikasjon i områder der to samband møtes var blant temaene komiteen fikk belyst under møtet med direktoratet torsdag.
Helikopterstyrten, der to ansatte i luftambulansen omkom tirsdag, skjedde i et område der gammelt og nytt nødnett møtes. Politiet i Nordre Buskerud klarte ikke å få kontakt med helikopteret via sitt gamle analoge nødnett for å advare helikopterpiloten mot de snødekte kraftledningene på stedet.
- Vi hadde en åpen og god dialog om ulykken. Direktoratsledelsen var klare på at disse grenseområdene er utfordrende, og redegjorde for hvordan sikkerheten er ivaretatt ved kompenserende tiltak som ekstra radiosendere og telefoner. Jeg vil også understreke at de på ingen måte pekte ut dette som en mulig årsak til ulykken. Vi har alle respekt for den jobben politiet og havarikommisjonen nå skal gjøre, og avventer den konklusjonen de kommer med når det gjelder hva som faktisk forårsaket ulykken, sier Helleland til NTB.
Les mer om saken hos Nettavisen