Hopp til hovedinnhold


Trange heiser et problem

Å få pasienter ut av boligene sine kan være svært vanskelig for ambulansepersonell. Spesielt når heisen rett og slett er for trang, skriver NRK Hordaland.
Selv i bygg med heis er det en daglig utfordring for ambulansefolk å få syke og skadde ut av boligen. Mange bygg har rett og slett for trange heiser til at bårene kommer inn.
Hver dag møter helsepersonellet utfordringer i små heiser – og i trange trappeoppganger.
– Det er utfordrende med tanke på at vi skal få pasienten ned kanskje så mye som ti etasjer. Da må vi ofte velge hvilken måte vi skal frakte dem på, og ta hensyn til hvilken skade eller sykdom de har, sier Pål Renland, anestesisykepleier i Helse Bergen.

For trangt i mange nye bygg

Leder for akuttmedisinsk seksjon (AMK) i Helse Bergen, Guttorm Brattebø, skulle ønske seg færre bygg med trange heiser.
– Vi syns det er viktig at når det blir bygget nye blokker, blir heisene laget så store at vi har god plass til å trille ambulansebårene inn og ut, sier han.
Slik er det ikke i dag. Selv i bygg med heis må pasienten ofte bæres mange etasjer, gjerne med skader eller spesielle sykdommer.
Og nylig ble kravene til heiser i nye bygg skjerpet inn. Kravene kom på plass allerede i 2009, da ny plan- og bygningslov kom på plass. Men kravene ble ikke obligatoriske for husbyggerne å følge før to år senere. Dermed har mange relativt nye bygg fremdeles for små heiser.
Les mer om saken hos NRK