Hopp til hovedinnhold


Toppscore på studiebarometeret for bachelor paramedic

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) undersøker hvert år hvor fornøyde norske studenter er med studiet. Bachelor-studentene i prehospitalt arbeid - paramedic ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) gir en gjennomsnittsscore på 4,6 på det såkalte Studiebarometeret. 

Scoren går fra en til fem, hvor fem er høyeste score på en rekke spørsmål.
Det er første gang utdanningen blir evaluert av studentene, siden det kun er andreårsstudenter som omfattes av barometeret.
— Det er veldig moro og svært godt resultat for en ny utdanning, sier lederen for Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid (SHA), Unni Hembre.
Hun begynte i jobben for en måned siden.
Undersøkelsen viser for øvrig stor forskjell i fornøydhetsgrad hos sykepleierstudentene på campus Kjeller og i Pilestredet. Pilestredet har en helhetsscore på 3,7, mens Kjeller har hele 4,6.
Studentene på Kjeller har også lengre uker med organisert studiearbeid, viser undersøkelsen. 30,5 time i snitt på Kjeller, mot 20,2 i Pilestredet.
Les mer om saken hos Khrono