Hopp til hovedinnhold


Tøff tjeneste i Tigerstaden

Nesten halvparten av ambulansepersonellet ved Oslo universitetssykehus har opplevd vold i arbeidet sitt. Over halvparten har blitt truet med vold i løpet av det siste året.
Utdrag fra artikkel i Ambulanseforum nr. 3 2013
Les også: Trygg i trafikken? 
Ønsker du å abonnere? Sjekk her
Fra NRK Østlandet: – Plutselig går han til angrep uten forvarsel
Hele 70 prosent av ambulansepersonellet som besvarte spørreskjemaet på sentrum stasjon i Oslo er blitt utsatt for fysisk vold i tjenesten.
Disse tallene framgår i rapporten «Sikkerhet og risiko i ambulansetjenesten i Oslo og Akershus», skrevet av Sverre Aae, Thor Sundby, Jon Våge og Geir Engely, alle seksjonsledere i OUS ambulansetjeneste.
De har gjort en større spørreundersøkelse blant de ansatte på alle stasjonene, og funnet at det er store mørketall når det gjelder registrering av vold og trusler i tjenesten.
Regner man det som en naturlig del av arbeidshverdagen å kunne bli utsatt for vold og trusler?
Svært underrapportert
– Årsaken til underrapporteringen kan være manglende HMS-kultur blant ansatte og ledere, står det i rapporten.
Gjennom undersøkelsen ble det beskrevet 250 hendelser gjennom det siste året, mens det samlet er registrert 61 hendelser de siste to årene i OUS sitt avvikssystem.
Undersøkelsen har ikke vært presis nok til å se hva slags type vold man har blitt utsatt for, men det er ofte i forbindelse med oppdrag som innebærer psykiatri eller rus, eller kombinasjonen rus og psykiatri, at vold og trusler forekommer.
Vold er et samtaleemne blant de ansatte, og 80 prosent mener at de ikke har fått tilstrekkelig opplæring i forebygging av vold og trusler om vold. 85 prosent ønsker seg mer kompetanse i konflikthåndtering.
Ønsker snuoperasjon
– Poenget er å gå i oss sjøl og se på HMS-perspektivet i det vi utfører, sier Sverre Aae, seksjonsleder i Bærum og tidligere hovedvernombud på sykehuset.
– Vi ser at vi har store forbedringsområder også i opplæring og utdanningsøyemed.
Han tenker ikke bare på internt, men også på fagopplæringen og høgskolen.
Aae mener man trenger en plattform som er mer solid enn det man har i dag.
– Dette var en kartlegging for å se hvor utsatte vi er, og det får vi bekreftet at vi er. Vi bør ha en snuoperasjon sett i HMS-perspektiv, mener Aae. 
Spørreskjemaet ble fylt ut online på stasjonene med en svarprosent på 71 prosent. Det jobber 415 i tjenesten, og det kom inn 279 svar. I svarene kom det fram at flere i tjenesten er redd for å bli utsatt for vold daglig eller ukentlig, og svært mange er redd for det månedlig eller sjeldnere.
I kjølvannet av rapporten starter arbeidet med å gi HMS-opplæring for verneansatte. Arbeidsmiljøavdelingen har blitt trukket inn, og man skal bruke Arbeidstilsynet som konsulenter.
– Og alt skal skrives! oppfordrer Aae. Meldingskulturen må bli bedre. – Vi ber innstendig at det skrives hver gang man har blitt dytta på og spytta på.
Ubehagelige episoder blir man ikke kvitt. Det handler mer om hvilken måte de takles på. Aae mener svaret er kunnskap, undervisning og opplæring.