Hopp til hovedinnhold
Sørlandet sykehus HF søker lærling. Foto: Sørlandet sykehus.
Sørlandet sykehus HF søker kolleger. Foto: Sørlandet sykehus.


Sørlandet Sykehus: To ledige stillinger på Gjerstad

Sørlandet sykehus HF søker paramedisiner/ambulansearbeider med autorisasjon, eller sykepleier med fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider.

STILLINGSANNONSE: Klinikk for prehospitale tjenester ved Sørlandet sykehus HF (PTSS) har ansvar for ambulansetjeneste, luftambulansetjeneste, AMK/Nødmeldetjeneste og pasientreiser i Agder. Ambulansetjenesten består av 21 ambulansestasjoner som har 30 ambulanser i drift.

Fra 01.01.2024 er ambulansetjenesten organisert i 3 seksjoner, Seksjon Vest, med underliggende enheter, Lister 1, Lister 2, Lindesnes. Seksjon Midt med underliggende enheter, Midt 1, Midt 2, Setesdal. Seksjon Øst med underliggende enheter, Øst 1 og Øst 2.

I Enhet Øst 2 som innbefatter ambulansestasjonene i Gjerstad, Fyresdal og Nissedal har vi nå ledig følgende:

1 x 100% vikariat med mulighet for fast ansettelse pt. Gjerstad ambulansestasjon

1 x 50% vikariat med mulighet for fast ansettelse pt. Gjerstad ambulansestasjon

Tiltredelse: Etter avtale

*Det forutsettes fleksibilitet og en må kunne påregne turnusarbeid i kombinasjon med arbeid på flere stasjoner i seksjon Øst.

Ved intern omrokering kan det bli ledig andre stillinger/vikariater i seksjonen.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver for paramedisiner med autorisasjon/sykepleier med fagbrev og autorisasjon som ambulansearbeider

 • Bidra til akademisk utvikling av ambulansefaget
 • Veiledning av personell
 • Instruktør på interne kurs etc.
 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer og rutiner m.v. og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Ivareta pasientenes og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Arbeidsoppgaver for ambulansearbeider med autorisasjon

 • Turnusarbeid i ambulansetjenesten
 • Til enhver tid sette seg inn i og kjenne innholdet i prosedyrer/tiltakskort, retningslinjer og rutiner m.v. og utføre beskrevne oppgaver i henhold til dette
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Ivareta pasientenes og de pårørendes behov i forbindelse med undersøkelse, behandling og transport i henhold til sitt formelle kompetanseområde
 • Arbeide i henhold til gjeldende rammer for taushetsplikt
 • Generelle oppgaver knyttet til stasjonens og avdelingens drift

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på bachelornivå  - paramedisiner eller sykepleier m/fagbrev og aut. som ambulansearbeider
 • Autorisert ambulansearbeider 
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160 Førerkort klasse C1 (over 3500 kg).
 • Søkere som ikke innehar førerkort klasse C1, må forplikte seg til å ta dette innen 6 måneder for egen regning
 • Det kreves gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, samt muntlig engelsk
 • Plettfri vandel

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

 • Trivelig stasjonsmiljø
 • Hyggelige kollegaer, godt arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning, KLP
 • En utfordrende og spennende jobb 
 • Kompensasjon for arbeid på flere steder
 • Personlig egnethet, gode holdninger, selvstendighet og høy faglig standard vektlegges
 • Fleksibel i forhold til arbeid på flere stasjoner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Den som tilsettes må være villig til å holde seg i en fysisk form som det kreves for å utføre arbeidsoppgavene som ambulansearbeider

Søknadsfrist: 15.02.2024
Arbeidsgiver: Sørlandet sykehus HF
Sted: Gjerstad
Stillingstittel: Ambulansearb. med aut./paramedisiner/sykepleier m/fagbrev og aut. som amb.arb.
Stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid, Deltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100, 50

Kontaktinformasjon
Glenn Jacobsen, enhetsleder
Telefon: 478 67 300