Hopp til hovedinnhold


To ambulansearbeidere fikk advarsel

To danske ambulansearbeidere får kritikk for å ikke ha handlet faglig korrekt da de skulle bringe en terminalpasient med kreft i munnhulen til sykehuset. Begge satt foran i bilen, mens en pårørende og pasienten var bak i bilen.

pekefinger200To danske ambulansearbeidere får advarsel for å ikke ha handlet faglig korrekt da de skulle bringe en terminalpasient med kreft i munnhulen til sykehuset. Begge satt foran i bilen, mens en pårørende og pasienten var bak i bilen.
Les hele saken i Beredskabsinfo: To ambulancebehandlere får kritik af Patientklagenævnet: Handlede ikke fagligt korrekt
Pasienten var behandlet med morfin, og bevissthetssvekket, og det burde derfor vært en ambulansearbeider i  bårerommet. Ved ankomst til sykehuset hadde pasienten en svært lav oksygenmetning i blodet.
Selv om ambulansearbeiderne spurte om pårørende ville være alene bak med pasienten, og pårørende svarte bekreftende, mener nemnda at ved enhver syketransport eller ambulansekjøring bør være en ambulansearbeider i bårerummet sammen med pasienten, da man ikke kjenner pasientens tilstand, sykdom og eventuelle behandlingsforløp fra før av.