Hopp til hovedinnhold


To ambulansar i Lom

Ambulanseberedskapen blir betra, skriv Fjuken.
Sjukehuset Innlandet har bede om at det blir lagt til rette for at det skal stasjonerast to heildøgns ambulansar i Lom frå 1. april.
Dette vil bli ei stor betring i ambulanseberedskapen i Ottadalen.
Les meir om saka hjå Fjuken