Hopp til hovedinnhold


Forbannet og skuffet over triageartikkel

- Aldri før har så mange ambulanseutøvere ringt meg og gitt uttrykk for skuffelse og delvis forbannelse over artikkelen "Upresis utvelgelse av hardt skadede" som sto i siste nummer av Tidsskriftet for Den norske legeforening, sier Trond Boye Hansen.

- Aldri før har så mange ambulanseutøvere ringt meg og gitt uttrykk for skuffelse og delvis forbannelse over artikkelen "Upresis utvelgelse av hardt skadede" som sto i siste nummer av Tidsskriftet for Den norske legeforening, skriver Trond Boye Hansen på 113s mailliste. 

Av Trond Boye Hansen 

Les bakgrunnsartikkelen: Upresis utvelgelse av hardt skadede

Les også kommentar og spørsmål til denne artikkelen av Helge Bærland

- Det er klart det fremkommer tall som går i ambulansepersonellets disfavør, derfor er det viktig for meg å korrigere Marius Rehn på et par områder. 

Gamle parametre
Helse-Norge bruker gamle parametre for høyenergivurdering i mange situasjoner, det er ikke tatt høyde for nytenkning, da særlig sett i forhold til bilens konstruksjon og utviklingen av sikkerhetsutstyr. 

Det er flott at Marius Rehn tar opp denne problemstillingen, dette er et tema jeg har prøvd å ta fatt i lang tid, da delvis knyttet til gamle og til dels ubrukelige energiparametere og i tillegg at den moderne bilen gjør noe med gamle parametere, som igjen gjør noe med de vurderingene vi skal/må gjøre.

Jeg ser at tallene  i hovedsak er bygget på energivurdering/skademekanikk som eneste parameter for utløsning av traumeteam, men jeg tror det ligger noen feilkilder eller fallgruver jeg ønsker å knytte noen kommentarer til: 

1.  Det er legene på helikopter - legebil - legeambulanse som får de dårligste pasientene, ABC funn er det enkleste vi har med å gjøre. En vet alltid hva en skal gjøre, det er enkelt og velge riktig omsorgsnivå og absolutt enkelt å velge mottaksnivå. Vel, det er ikke det som fremkommer i teksten, men skademekanikk. Det er helt klart at de pasientene som kjøres / flys inn med lege har en viss grad av treff på annet enn skademekanikk, i motsatt fall blir jeg forundret over ressursbruk. 

Traumeteam
Kommentar fra undertegnede: 

a. Da leger sier de ikke trenger traumeteam blir dette tatt hensyn til, det blir ikke overprøvd av mottakskoordinator eller teamleder traume. Således blir treffprosenten høy. 

b. Da ambulansepersonell initierer at det ikke er behov for traumeteam blir dette ikke tatt hensyn av mottakskoordinator eller teamleder. Således blir treffprosenten lav. 

Ullevål uansett skademekanikk
2.  Ullevål sykehus ved traumesenteret har i flere år klart gitt uttrykk for og undervist i at det er bare å komme til dem uansett hva skademekanikken er eller ikke er. Bare for noen dager siden tok jeg dette opp med en av de sentrale personene på traumeteamet, jeg initierte på nytt at vi måtte kunne kjøre høyenergivurdering til andre sykehus, eller i beste fall ha to mottaksnivåer. 

Å kjøre høyenergivurderinger til andre sykehus ville de ikke. "Det er bare å komme til oss". Da det gjaldt to omsorgsnivåer var de så smått i gang med dette. 

a. Leger ignorerer dette med å kjøre alt til Ullevål, de kjører også til andre sykehus, da spesielt A-hus, altså ikke så mange som "spaserer" inn på Ullevål. De er med rette ikke lojale til Ullevåls ønske om å få alt, da treffer de bedre på det de til slutt velger å kjøre dit. 

b. Ambulansepersonell er lojale til de føringer som blir gitt fra Ullevål og kjører "rått og røte" inn på Ullevål. Da blir treffprosenten håpløs dårlig. 

Trengs nybilparametre
3. Helse-Norge bruker gamle parametre for høyenergivurdering i mange situasjoner, det er ikke tatt høyde for nytenkning, da særlig sett i forhold til bilens konstruksjon og utviklingen av sikkerhetsutstyr. Vi har prøvd å innføre "nybilanatomi" men det er lite respons fra medisinske systemansvarlige. Da må jeg legge til at flere foredrag rundt i Norge har gitt positive tilbakemeldinger, og rett før jul fikk vi muligheten for å komme med dette til Høgskolen. 

Følger instrukser lojalt - gir dårlig triagering
a. Ambulansepersonell er 100 % lojale til instrukser, MOM, traumemanual og andre instruksverk, da hjelper det ikke med foredrag da dette ikke knyttes inn i eksisterende instrukser, så derfor opererer ambulansepersonell med gamle til dels ubrukelige parametre som igjen gir dårlig treff på triagering.

Her kan nevnes at det fortsatt opereres med traumeteam for ulykke på høyhastighetsvei, veiens hastighet sier absolutt ingenting. Det opereres med traumeteam for utløsning av airbag. Himmel... utløsning av airbag skal jo nettopp skje for at det ikke skal bli skader, og utløsninga av airbag kan skje i hastighet fra 28km/t, dette var bare noe av det som gjør at ambulansepersonell går i "fella". 

Leger illojale mot gamle instrukser
b. Leger behøver ikke å være så lojale til instrukser, MOM osv, de kan bruke nyere parametere de har snappet opp av foredrag eller egen observasjon. Således vil de treffe bedre med triagering fordi de ikke har samme lojalitet til instrukser og gamle ubrukelige parametre. 

Forskjellen mellom leger og ambulansepersonell er ikke så håpløs som her fremkommer. Det er ambulansepersonellets lojalitet til alle de instrukser og føringer de må forholde seg til. Og så kommer dette med gamle og til dels ubrukelige parametre inn. Så må traumesentret på Ullevål finne ut av hva de ønsker og hva de ikke ønsker?