Hopp til hovedinnhold
Mona Guterud mottok pris for beste nykommer. Foto: Vibeke Buan, Stiftelsen Norsk Luftambulanse.


Tildelt forskerpris ved Oslo universitetssykehus

– Det er moro at arbeidet blir lagt merke til. Det ble vektlagt at vi har et forskningsprosjekt som har reell klinisk betydning og som virkelig kommer pasienten til gode, sier Mona Guterud.

Guterud er ambulansearbeider og har jobbet i ambulansetjenesten siden 2005. Hun er også utdannet sykepleier, og har en master i Prehospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger. Hun startet som stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse i 2018.

Pristildelingen fant sted da ansatte som på ulike måter er tilknyttet forskningsdelen ved Prehospital klinikk og Akuttklinikken ved OUS var samlet på seminar nylig. Blant de til sammen 183 artiklene som ble publisert i 2023 gis det publikasjonspris i tre ulike kategorier, og Guterud ble tildelt pris for beste nykommer for artikkelen «Prehospital screening of acute stroke with the National Institutes of Health Stroke Scale (ParaNASPP): a stepped-wedge, cluster-randomised controlled trial

Uavhengig av kategori skal prisen gå til en publikasjon som har en klinisk betydning innenfor Akuttklinikken og Prehospitale tjenesters sentrale forskningsområder.

Brukte NIHSS prehospitalt

I artikkelen som førsteforfatterne Mona Guterud (Prehospital klinikk OUS) og Helge Fagerheim Bugge (Nevroklinikken OUS) og medforfatterne fikk publisert i det verdensledende tidsskriftet The Lancet Neurology i august 2023 presenterte forskerne funnene fra den store norske slagstudien ParaNASPP, som var et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus. I studien fant forskerne blant annet at et opplæringsprogram og mobilappen eSTROKE, som er utviklet av stiftelsen, gjør det mulig for ambulansepersonell å undersøke hjerneslagpasienter med samme metode som legene på sykehuset bruker; NIHSS. I studien ble flere pasienter med milde slagsymptomer fanget opp, og det ble spart tid inne på sykehus.

Juryens begrunnelse for at prisen tildeles Mona Guterud er følgende:

«Prehospital behandling har stor betydning for pasientens utkomme, og får økende forskningsfokus. Prisvinneren i klassen årets nykommer har vært opptatt av behovet for utredning av kliniske beslutningsverktøy for vurdering av akutt hjerneslag prehospitalt, slik at flere av disse pasientene kan få akutt behandling. I denne artikkelen studerte hun og hennes team om bruk av ‘the National Institutes’ of Health Stroke Scale (NIHSS)’ av ambulansepersonell i ambulansen kan forbedre kommunikasjonen med sykehuset, forsterke triage, og forbedre diagnostisk nøyaktighet av akutt hjerneslag.»

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.