Hopp til hovedinnhold


Tildeling av kontrakter på AMK og GIS utsettes ytterligere

I forbindelse med at prosjektstyret i desember 2019 tildelte kontrakter på begge delområder til Locus Solutions AS med Geodata AS og Bliksund AS som underleverandører, mottok prosjektet tett opptil karensfristen begjæringer om innsyn.

AMK-sentralen i Sør-Trøndelag. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl

Dette skriver AMK IKT-prosjektet i en nyhetsmelding:

Det har vært arbeidet med å ferdigbehandle denne saken, og karensfrist er blitt forskjøvet i tråd med bransjepraksis.

Det er nå kommet en formell klage på tildelingen, og karensfrist er derfor blitt ytterligere forskjøvet.

Endelig godkjenning av kontraktene, som skal gjøres gjennom styrebehandling i regionene, vil bli forskjøvet tilsvarende.

AMK IKT prosjektet ber om forståelse for at det ikke kan deles informasjon om innhold i klagen så lenge saken pågår. Videre vil det ikke være mulig å gi informasjon om varighet på karensfrist eller tidspunkt for prosjektoppstart.

Ytterligere informasjon vil bli gitt når klagen er ferdigbehandlet.