Hopp til hovedinnhold
AMK-sentralen i Sør-Trøndelag. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl
AMK-sentralen i Sør-Trøndelag. Illustrasjonsfoto. Foto: Live Oftedahl


Tildeling av kontrakter på AMK og GIS utsettes ytterligere

I forbindelse med at prosjektstyret i desember 2019 tildelte kontrakter på begge delområder til Locus Solutions AS med Geodata AS og Bliksund AS som underleverandører, mottok prosjektet tett opptil karensfristen begjæringer om innsyn.

Dette skriver AMK IKT-prosjektet i en nyhetsmelding:

Det har vært arbeidet med å ferdigbehandle denne saken, og karensfrist er blitt forskjøvet i tråd med bransjepraksis.

Det er nå kommet en formell klage på tildelingen, og karensfrist er derfor blitt ytterligere forskjøvet.

Endelig godkjenning av kontraktene, som skal gjøres gjennom styrebehandling i regionene, vil bli forskjøvet tilsvarende.

AMK IKT prosjektet ber om forståelse for at det ikke kan deles informasjon om innhold i klagen så lenge saken pågår. Videre vil det ikke være mulig å gi informasjon om varighet på karensfrist eller tidspunkt for prosjektoppstart.

Ytterligere informasjon vil bli gitt når klagen er ferdigbehandlet.