Hopp til hovedinnhold


Tilbyr ambulansestasjon

Vil selja eller leiga vekk lokale til Helse Førde.

Vil selja eller leiga vekk lokale til Helse Førde, skriv Sogn Avis.

Kommunestyret i Luster har vedteke at kommunen skal leggja til rette for ambulansestasjon i tilknyting til helsesenteret i Gaupne.

Formannskapet får fullmakt til å levera pristilbod på leige eller sal av lokale og driftstenester frå Luster kommune til Helse Førde.

I kommunestyret vart det streka under at kommunen må leggja seg på eit prisnivå som gjer at det blir ein reell konkurranse med eventuelle andre tilbydarar.

Les heile saka i Sogn Avis